Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-SOg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W_01, W_02, W_03

U_01, U_02, U_04

K_01, K_02, K_06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami dyscypliny i miejscem socjologii w strukturze nauk społecznych, oraz jej warsztatem badawczym, podstawowymi pojęciami i problematyką.

Pełny opis:

W ramach zajęć z socjologii ogólnej studenci zapoznają się z obszarem nauk społecznych, socjologią jako dyscypliną w obrębie nauk społecznych, jej początkami i czołowymi przedstawicielami.

Uczą się rozumieć i posługiwać podstawowymi pojęciami socjologii, a także zapoznają z warsztatem badawczym socjologii.

Zapoznają się również z różnymi subdyscyplinami socjologii, takimi jak socjologia rodziny, socjologia wychowania, socjologia kultury, socjologia moralności, socjologia religii i inne.

W ramach wykładu analizują przemiany społeczeństwa, rodziny i wychowania w różnych epokach historycznych aż po czasy współczesne.

Literatura:

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii

A. Giddens, Socjologia

A. Giddens, P. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia

Z. Tyszka, Socjologia rodziny

M. J. Szymański, red., Krótkie wykłady z socjologii edukacji

J. Mariański, red., Kondycja moralna społeczeństwa polskiego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ek 1. Student zna podstawowe pojęcia socjologii i umie się nimi posługiwać

Ek 2. Rozumie specyfikę badań społecznych

Ek 3. Student rozumie przemiany społeczeństwa w różnych epokach

Ek 4. Potrafi analizować przemiany rodziny, zachodzące w toku zmian społecznych

Ek 5. Umie prognozować zachodzące zmiany w obszarze edukacji, kształcenia i wychowania

3 ECTS:

15 godz zajęć i 15 godz przegląd literatury przedmiotu - 1 ECTS

50 godz przygotowanie do egzaminu - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w postaci eseju.

2 - student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu

3 - student ma podstawową wiedzę

4 - student sprawnie analizuje przemiany społeczeństwa, rodziny i wychowania

5 - student potrafi prognozować zmiany społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)