Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-PSoco
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł socjologiczno-ekonomiczny AD ( I rok, I stopień)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02, AD1_W03 AD1_W05, AD1_W06 AD1_W07

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu socjologii. Student administracji poznaje tę siatkę pojęciową w kontekście zagadnień istotnych z punktu widzenia nauki o administracji i prawa administracyjnego [koncepcje interesu publicznego / dobra wspólnego / zadań i cech administracji publicznej]

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia (niektóre tematy zajmą więcej niż jedno spotkanie, zatem ich liczba nie odpowiada liczbie spotkań):

1. Zachowania / działania społeczne

2. Interakcje / stosunki społeczne

3. Organizacje społeczne / partycypacja / inkluzywność

4. Władza i autorytet

5. Socjalizacja / kontrola społeczna

6. Transformacja społeczna / rewolucja społeczna

7. Zmiany w społeczeństwie a zmiany administracji publicznej

8. Procesy internacjonalizacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szacka, Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Giddens, Anthony. 2006. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domański, Henryk. 2004. Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sztompka, Piotr, 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Literatura dodatkowa - artykuły przesyłane studentom w ramach USOSmail.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura literatury: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Konsultacje / dyskurs: 10 h

Suma godzin: 100 h

1 ECTS = 25 h

Liczba ECTS: 4 x 25 h= 4 ECTS

Efekty uczenia się w zakresie "wiedzy"

Student potrafi zdefiniować:

podstawowe zjawiska społeczne, takie jak grupa, kultura, rodzina, organizacja społeczna. Rozumie najważniejsze procesy społeczne, takie jak socjalizacja, kontrola społeczna, instytucjonalizacja. Tłumaczy proces kształtowania osobowości społecznej, rodziny i kultury.

Efekty uczenia się w zakresie "umiejętności"

Student w podstawowym rozumie aktualne wydarzenia społeczne wykorzystując terminologie poznaną na zajęciach i umie prawidłowo posługiwać się podstawowymi koncepcjami socjologicznymi.

Efekty uczenia się w zakresie "kompetencji"

Student uzyskuje kompetencje w zakresie pojmowania złożoności procesów społecznych, ich wpływu na zjawiska gospodarcze, socjalizację jednostki oraz na kształtowanie się ról społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe / aktywność

Egzamin pisemny; 3 pytania otwarte w formie eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)