Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-WMBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metodologii badań naukowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus lektorat i WF po 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W05, AD1_U04 AD1_U07

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających stosowanie metodologi badań naukowych w swoim późniejszym kształceniu oraz praktyce zawodowej. Przedstawieniem im pojęć kluczowych dla metodologi badań naukowych, różnorodnych ujęć badawczych w nauce prawa, stosowanych w niej metod i technik badawczych, jak również przedstawienie procesu badań naukowych oraz istoty projektu badawczego. Istotnym zagadnieniem jest też przedstawienie uczestnikom warsztatów praktycznego zastosowania metodologii badań naukowych w praktyce prawniczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002; 2. J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000; 3. W. W. Skarbek, Wybrane zagadnienia metodologi nauk społecznych, Piotrków Trybunalski 2013; 4. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012; 2. R. K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Warszawa 2015; 3. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2021; 4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2021; 5. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Warszawa 2013; 6. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 15 h

Konsultacje: 5 h

Przygotowanie do egzaminu - 20 h

Łącznie: 40 h (2 pkt ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002; 2. J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000; 3. W. W. Skarbek, Wybrane zagadnienia metodologi nauk społecznych, Piotrków Trybunalski 2013; 4. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012; 2. R. K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Warszawa 2015; 3. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2021; 4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2021; 5. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Warszawa 2013; 6. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)