Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Identyfikacja i ochrona tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-IOT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Identyfikacja i ochrona tożsamości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł prawnoinformatyczny ( warsztaty, II rok, I stopień)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7af6a5bb47144d27a5de964da2d7d89a%40thread.tacv2/conversations?groupId=2971de35-a551-402f-98e7-4c1976824e8f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01,

AD1_U02

AD1_U04,

AD1_U05

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniem dotyczącym identyfikacji i ochrony tożsamości. W trakcie zajęć omówione będą zarówno elementy związane ze światem cyfrowym jak i tradycyjnymi metodami identyfikacji i ochrony tożsamości

Pełny opis:

Szczegółowy opis zajęć:

1. Pojęcie Identyfikacji, jej znaczenie i rodzaje

2. Identyfikacja oparta na wiedzy

3. Identyfikacja oparta na tym co posiadamy

4. Identyfikacja oparta na tym kim jesteśmy

5. Metody i techniki identyfikacji w sieciach komputerowych

6. Kradzież tożsamości

7 Metody i techniki ochrony tożsamości

Literatura:

Kradzież tożsamości, (red) T. Trejderowski, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Enetei, 2013r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Potrafi interpretować zjawiska z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości

EK2. Potrafi zastosować wiedzę praktyczną z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości celem prawidłowego interpretowania zjawisk w Internecie i ochrony własnej tożsamości przed jej defraudacją

EK3.potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dla przeciwdziałania zjawisku kradzieży tożsamości

Ek4. Zna i potrafi zastosować przepisy prawne w zakresie ochrony tożsamości.

opis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 30 h

przygotowanie się do zajęć: 40 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

suma godzin 100 h

liczba punktów ECTS 100h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

Typ oceniania : Egzamin/ Prezentacja

Kryteria oceniania :

EK1 Potrafi interpretować zjawiska z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości

na ocenę 2 ( ndst) Nie potrafi interpretowaćz zjawisk z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości

na ocenę 3 ( dst) potrafi wskazać zjawiska z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości ale nie potrafi ich interpetować

na ocenę 4 ( db) potrafi interpretować ogólne zjawiska z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości

na ocenę 5 ( bdb) potrafi interpretować zjawiska z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości

EK2. Potrafi zastosować wiedzę praktyczną z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości celem prawidłowego interpretowania zjawisk w Internecie i ochrony własnej tożsamości przed jej defraudacją

na ocenę 2 ( ndst) nie potrafi zastosować wiedzy praktycznej z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości

na ocenę 3 ( dst) potrafi ogólnie stosować wiedzę praktyczną z zakresu identyfikacji ale może ulec łatwemu zmyleniu przez doświadczonego hakera

na ocenę 4 ( db) potrafi zastosować wiedzą praktyczną w cely prawidłowego intepretowania zjawisk w internecie i nie ulega zmyleniu przez działanie hakera

na ocenę 5( bdb) bardzo dobrze stosuje wiedzę praktyczną z zakresu identyfikacji i ochrony tożsamości, potrafi skutecznie rozpoznać zagrożenie i przeciwdziałać niemu.

EK3.potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dla przeciwdziałania zjawisku kradzieży tożsamości

na ocenę 2 ( ndst) nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy dla przeciwdziałania zjawisku kradzieży tożsamości

na ocenę 3 ( dst) potrafi w sposób bardzo wybiórczy wykorzystać zdobytą wiedzę dla przeciwdziałania zjawisku kradzieży tożsamości

na ocenę 4 (db) potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dla wykrycia kradzieży tożsamości, ale ma trudności w przeciwdziałaniu jej.

na ocenę 5 ( bdb) potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dla przeciwdziałania zjawisku kradzieży tożsamości,

Ek4. Zna i potrafi zastosować przepisy prawne w zakresie ochrony tożsamości

na ocenę 2( ndst) nie zna przepisów prawnych z zakresu ochrony tożsamości

na ocenę 3 ( dst) zna podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony tożsamości

na ocenę 4 ( db) zna krajowe przepisy prawne z zakresu ochrony tożsamości

na ocenę 5( bdb) zna krajowe i międzynarodowe przepisy z zakresu ochrony tożsamości

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.