Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kradzież tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-KT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kradzież tożsamości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_U04

AD2_U09


Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę o zagrożeniu związanym z kradzieżą tożsamości. Studenci poznają prawne i pozaprawne metody ochrony tożsamości.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zajęć:

1. Definicja kradzieży tożsamości

2. Rodzaje kradzieży tożsamości

3. Skala kradzieży tożsamości

3. Kradzież tożsamości w Internecie

3.1. Phishing

3.2 Wirusy komputerowe

3.3. Socjotechnika

4. Kradzież tożsamości w świecie realnym

4.1 posługiwanie się cudzym dowodem osobistym

4.2 ochrona danych osobowych

5. prawne metody ochrony tożsamości

6. pozaprawne metody ochrony tożsamości

Literatura:

K. Czaplicki, Dokumenty tożsamości, jawność i bezpieczeństwo, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016r.

A. Lach Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015r

K. Czaplicki, Przestępstwo phishingu i metody przeciwdziałania [w] G. Szpor, (red) A. Gryszczyńska (red), Internet, Strategia Cyberbezpieczeństwa, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017r. s. 215- 229

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: student zna podstawowe pojęcia z zakresu kradzieży tożsamości i rozumie jej zagrożenie dla własnej prywatności

EK2: student rozumie rolę jaką pełnią ochrona tożsamości w bezpieczeństwie osobistym

EK3: student zna akty prawne regulujące ochronę tożsamości

EK4: student za metody prawnej i pozaprawnej ochrony tożsamości

Punkty ECTS: 4

Udział w zajęciach: 30 godzin

Praca własna: 40 godzin

Przygotowanie do egzaminu : 30 godzin

Suma godzin 100

Punkty ECTS - 100h/25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

E-learning

Typ oceniania

Egzamin

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.