Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kradzież tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-MON-KŻ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kradzież tożsamości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W04

AD1_W06

AD1_W07

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U04

AD1_U05

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia dotyczące kradzieży tożsamości a także metod walki z nią. Na zajęciach przedstawione zostaną przykłady kradzieży tożsamości zarówno w świecie wirtualnym jak i realnym.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia dotyczące kradzieży tożsamości a także metod walki z nią .

Literatura:

A. Lach, Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości, Warszawa 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 definiuje kradzież tożsamości oraz poszczególne jej elementy a także

identyfikuje próby kradzieży tożsamości

EK2 zna przepisy prawne dotyczące ochrony tożsamości

EK3 Potrafi zidentyfikować wpływ przepisów prawnych na ochronę tożsamości

EK4 zna podstawowe elementy ochrony tożsamosci

EK5 Potrafi zabezpieczyć się w stopniu podstawowym przed atakiem hakerskim

OPIS ECTS: 4

Udział w zajęciach : 30 h

przygotowanie się do zajęć: 15 h

ćwiczenia w domu utrwalające ćwiczenia podczas zajęć: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 25 h

suma godzin 100 h

liczba punktów ECTS 100h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć wyświetlana jest prezentacja która jest podstawą zaliczenia.

Zaliczenie w formie egzaminu testowego

Praktyki zawodowe:

brak wymagań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.