Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabezpieczenie dokumentów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-MON-ZDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabezpieczenie dokumentów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

AD2_K02;


UMIEJĘTNOŚCI

AD2_U05;

AD2_U09;

AD2_U10;


WIEDZA

AD2_W02;

AD2_W06 ;


Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zabezpieczeniem podstawowych dokumentów tożsamości w tym m.in dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, praw jazdy oraz aktów stanu cywilnego

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zabezpieczeniem podstawowych dokumentów tożsamości w tym m.in dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, praw jazdy oraz aktów stanu cywilnego

Literatura:

K. Czaplicki, Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeństwo, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 : definiuje dokument i potrafi wskazać dokumenty publiczne

EK2: opisuje metody zabezpieczenie dokumentów i dokumentów publicznych

EK3: rozróżnia zabezpieczenia na głównych dokumentach publicznych w tym na dowodzie osobistym i paszporcie

EK4: postrzega relację między zabezpieczeniem dokumentów publicznych a własnym bezpieczeństwem

EK5: zachowuje ostrożność w weryfikacji dokumentów publicznych otrzymywanych od osób trzecich.

opis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 15 h

przygotowanie się do zajęć: 15 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

suma godzin 50 h

liczba punktów ECTS 50h/25 = 2

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.