Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-POSa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07

AD2_W08Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska.

Pełny opis:

1. Środowisko jako przedmiot prawnej ochrony

2. Źródła prawa ochrony środowiska. Funkcje oraz zasady prawa ochrony środowiska

3. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

4. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska

5. Ochrona zasobów środowiska (na przykładzie ochrony powietrza)

6. Pozwolenia emisyjne

7. Środki finansowo – prawne ochrony środowiska

8. Odpowiedzialność w ochronie środowiska (odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność administracyjna)

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1) B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa

2) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EK1 Wymienia, definiuje i charakteryzuje zasady, pojęcia i instytucje prawa ochrony środowiska

EK2 Zna i rozumie formy działania i relacje organów ochrony środowiska oraz podmiotów prywatnych w sferze ochrony środowiska

EK3 Ma pogłębioną wiedzę o metodach i procedurach pozyskiwania informacji dotyczących realizacji norm prawa ochrony środowiska

EK4 Ma wiedzę o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji funkcjonujących w prawie ochrony środowiska

Udział w wykładzie: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 10 h

Suma godzin: 25/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1 Wymienia, definiuje i charakteryzuje zasady, pojęcia i instytucje prawa ochrony środowiska

Na ocenę 2 - nie wymienia, nie definiuje i nie charakteryzuje zasad, pojęć i instytucji prawa ochrony środowiska

Na ocenę 3 - poprawnie wymienia, definiuje i charakteryzuje zasady, pojęcia i instytucje prawa ochrony środowiska

Na ocenę 4 - dobrze wymienia, definiuje i charakteryzuje zasady, pojęcia i instytucje prawa ochrony środowiska

Na ocenę 5 - wyczerpująco wymienia, definiuje i charakteryzuje zasady, pojęcia i instytucje prawa ochrony środowiska

EK2 Zna i rozumie formy działania i relacje organów ochrony środowiska oraz podmiotów prywatnych w sferze ochrony środowiska

Na ocenę 2 - nie zna i nie rozumie form działania i relacji organów ochrony środowiska oraz podmiotów prywatnych w sferze ochrony środowiska

Na ocenę 3 – dostatecznie zna i rozumie formy działania i relacje organów ochrony środowiska oraz podmiotów prywatnych w sferze ochrony

Na ocenę 4 - dobrze zna i rozumie formy działania i relacje organów ochrony środowiska oraz podmiotów prywatnych w sferze ochrony

Na ocenę 5 – bardzo dobrze zna i rozumie formy działania i relacje organów ochrony środowiska oraz podmiotów prywatnych w sferze ochrony

EK3 Ma pogłębioną wiedzę o metodach i procedurach pozyskiwania informacji dotyczących realizacji norm prawa ochrony środowiska

Na ocenę 2 – nie ma wiedzy o metodach i procedurach pozyskiwania informacji dotyczących realizacji norm prawa ochrony środowiska

Na ocenę 3 – ma dostateczną wiedzę o metodach i procedurach pozyskiwania informacji dotyczących realizacji norm prawa ochrony środowiska

Na ocenę 4 – ma dużą wiedzę o metodach i procedurach pozyskiwania informacji dotyczących realizacji norm prawa ochrony środowiska

Na ocenę 5 – ma bardzo dużą wiedzę o metodach i procedurach pozyskiwania informacji dotyczących realizacji norm prawa ochrony środowiska

EK4 Ma wiedzę o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji funkcjonujących w prawie ochrony środowiska

Na ocenę 2 – nie ma wiedzy o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji funkcjonujących w prawie ochrony środowiska

Na ocenę 3 – ma dostateczną wiedzę o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji funkcjonujących w prawie ochrony środowiska

Na ocenę 4 – ma dużą wiedzę o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji funkcjonujących w prawie ochrony środowiska

Na ocenę 5 – ma bardzo dużą wiedzę o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji funkcjonujących w prawie ochrony środowiska

Weryfikacja efektów kształcenia:

EK1 - egzamin pisemny

EK2 - egzamin pisemny

EK3 - egzamin pisemny

EK4 - egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1) B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa

2) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, Warszawa

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.