Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poznanie prawa drogą elektroniczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poznanie prawa drogą elektroniczną
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

AD2_K01;

AD2_K02;

AD2_K03;

UMIEJĘTNOŚCI

AD2_U02;

AD2_U04Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest prezentacja praktycznych zastosowań prawniczych systemów wyszukiwawczych dostępnych w wersji elektronicznej, takich jak: Internetowy System Aktów Prawnych, Lex, Legalis, dzienniki urzędowe (krajowe i Unii Europejskiej), bazy orzeczeń sądowych. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności z zakresu obsługi wyż. wym. systemów.

Pełny opis:

1. Korzystanie z publicznych baz danych o aktach prawnych:

• krajowych dzienników urzędowych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych, wojewódzkie dzienniki urzędowe),

• Internetowego Systemu Aktów Prawnych (dostarczany przez kancelarię Sejmu),

• dzienników urzędowych Unii Europejskiej.

2. Korzystanie z komercyjnych prawniczych systemów wyszukiwawczych:

• Lex (dostarczany przez Wolters Kluwer),

• Legalis (dostarczany przez C.H. Beck).

3. Korzystanie z baz orzeczeń sądów i trybunałów:

• bazy orzeczeń sądów administracyjnych,

• bazy orzeczeń sądów powszechnych,

• bazy orzeczeń Sądu Najwyższego,

• bazy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,

• bazy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

• bazy orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Zachowuje otwartość na nowoczesne metody poznawania prawa

EK2: pracuje w zespole wykorzystującym systemy informatycznego poszukiwania treści prawniczej

EK3:docenia szybkość dotarcia do informacji prawniczej

EK4: obsługuje dostępne systemy informacji prawniczej

EK5: analizuje potrzebne informacji i wskazuje systemy informatyczne zawierające niezbędne dane i informacje

OPIS ECTS: 3

Udział w zajęciach : 15 h

przygotowanie się do zajęć: 15 h

ćwiczenia w domu utrwalające ćwiczenia podczas zajęć: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 15 h

suma godzin 75 h

liczba punktów ECTS 75h/25 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy,

• wykonywanie ćwiczeń

Typ oceniania:

• dyskusja,

• ćwiczenia na każdych zajęciach,

• kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.