Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Porządek prawny i system ochrony prawnej Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPiSOaa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Porządek prawny i system ochrony prawnej Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02;

AD2_W03;

AD2_W04;

AD2_W05;


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:Magisterski

Cele przedmiotu:

- Poznanie podstawowych instytucji prawnych oraz procedur ochrony prawnej w Unii Europejskiej.

- Zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej funkcjonowania UE, przydatnej w późniejszej pracy w organach administracji publicznej lub lokalnej

Wymagania wstępne:

- Ukończony 1 rok MUSA.

- Znajomość podstawowych pojęć prawa międzynarodowego publicznego

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) Podstawy aksjologiczne Unii Europejskiej - art. 2 TUE

2) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej - Prawa podstawowe jako zasady ogólne prawa

3) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej - Karta Praw Podstawowych

4) Konwencja o Ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - stosowanie w UE

5) Struktura normatywna Unii Europejskiej

6) Źrodła prawa Unii Europejskiej - prawo pierwotne

7) Źródła prawa Unii Europejskiej - art. 288 TFUE

8) Źródła prawa Unii Europejskiej - zasady ogólne prawa

9) Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej - perspektywa Trybunału Sprawiedliwości

10) Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej - perspektywa państw członkowskich

11) Zasada skutku bezpośredniego norm prawa UE

12) Zasada wykładni zgodnej prawa krajowego z prawem UE

13) Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw za naruszenie prawa UE

14) Stosunki zewnętrzne Unii - podział kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi

15) Ochrona sądowa prawa Unii Europejskiej - zakres jurysdykcji TS UE

16) Ochrona sądowa prawa Unii Europejskiej - skarga na naruszenie zobowiązań członkowskich

17) Ochrona sądowa prawa Unii Europejskiej - skarga na nieważność aktu prawodawczego

18) Ochrona sądowa prawa Unii Europejskiej - postępowanie prejudycjalne

19) Ochrona administracyjna prawa UE - zakres kompetencji Komisji Europejskiej

20) Środki ochrony praw podstawowych

Metody oceny:

Egzamin pisemny lub ustny - 3 pytania z zestawu podanego do 31.12

Literatura:

M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. CH Beck, Warszawa 2008

A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa UE przez sądy, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2005 (t. I) i Warszawa 2007 (t. II)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa unijnego.

EK2 zna zasady systemu prawa unijnego.

EK3 postrzega relacje pomiędzy prawem pierwotnym a prawem wtórnym

EK4 rozpoznaje procedury tworzenia prawa unijnego

EK5 opisuje system ochrony sądowej i pozasądowej UE.

EK6 wymienia i opisuje swobody i polityki UE

Udział w wykładach: 30 h

Studia nad materiałem bieżącym: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25=3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.