Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe ( licencjackie )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-SEM-MJ-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe ( licencjackie )
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole kierunkowych efektów kształcenia uzupełnia dziekanat /planista/ osoba wyznaczona,

w oparciu o Uchwałę Rady Wydziału odnośnie efektów kształcenia dla przedmiotu.

Wykładowca nic tutaj nie uzupełnia.

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z prawa Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura zależy od wybranych przez studentów tematów prac.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK_1: student ma wiedzę na temat prawa UE oraz zagadnień stanowiących temat pracy

EK_2: student zna wymogi dotyczące pracy licencjackiej (charakter, wymagane treści, objętość, terminy itp)

EK_3: student opanował zagadnienia warsztatowe niezbędne do napisania pracy licencjackiej (reguły sporządzania przypisów, bibliografii itp)

EK_4: student ma świadomość wymogu samodzielnego przygotowania pracy dyplomowej i niezamieszczania w niej treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami

EK_5: student potrafi zidentyfikować istotne dla przedmiotu jego pracy źródła i z nich korzystać

EK_6: student potrafi ustalić i przedstawić istotne problemy związane z przedmiotem pracy licencjackiej, a także przedstawić spójny wywód w tym zakresie

Liczba godzin:

- zajęcia: 60

- przygotowanie do zajęć: 30

- praca własna: 120

Metody i kryteria oceniania:

EK_1: student ma pogłębioną wiedzę na temat prawa UE oraz zagadnień stanowiących temat pracy

ocena 2: student nie ma wiedzy na temat prawa UE oraz zagadnień stanowiących temat pracy

ocena 3: student ma dostateczną wiedzę na temat prawa UE oraz zagadnień stanowiących temat pracy

ocena 4: student ma wiedzę na temat prawa UE oraz zagadnień stanowiących temat pracy na dobrym poziomie

ocena 5: student ma pogłębioną wiedzę na temat prawa UE oraz zagadnień stanowiących temat pracy

EK_2: student zna wymogi dotyczące pracy licencjackiej (charakter, wymagane treści, objętość, terminy itp)

ocena 2: student nie zna wymogów dotyczących pracy licencjackiej

ocena 3: student zna wymogi dotyczące pracy licencjackiej w podstawowym zakresie

ocena 4: student dobrze zna wymogi dotyczące pracy licencjackiej

ocena 5: student bardzo dobrze zna wymogi dotyczące pracy licencjackiej

EK_3: student opanował zagadnienia warsztatowe niezbędne do napisania pracy licencjackiej (reguły sporządzania przypisów, bibliografii itp)

ocena 2: student nie opanował zagadnień warsztatowe niezbędnych do napisania pracy licencjackiej

ocena 3: student dostatecznie opanował zagadnienia warsztatowe niezbędne do napisania pracy licencjackiej

ocena 4: student dobrze opanował zagadnienia warsztatowe niezbędne do napisania pracy licencjackiej

ocena 5: student biegle opanował zagadnienia warsztatowe niezbędne do napisania pracy licencjackiej

EK_4: student ma świadomość wymogu samodzielnego przygotowania pracy dyplomowej i niezamieszczania w niej treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami

ocena 2: student nie ma świadomości wymogów etycznych i prawnych w odniesieniu do pisania pracy licencjackiej

ocena 3: student ma podstawową świadomość wymogów etycznych i prawnych w odniesieniu do pisania pracy licencjackiej

ocena 4: student ma dobrą świadomość wymogów etycznych i prawnych w odniesieniu do pisania pracy licencjackiej

ocena 5: student ma pełną świadomość wymogów etycznych i prawnych w odniesieniu do pisania pracy licencjackiej

EK_5: student potrafi zidentyfikować istotne dla przedmiotu jego pracy źródła i z nich korzystać

ocena 2: student nie potrafi zidentyfikować istotnych dla przedmiotu jego pracy źródeł i z nich korzystać

ocena 3: student w ograniczonym stopniu potrafi zidentyfikować istotne dla przedmiotu jego pracy źródła i z nich korzystać

ocena 4: student w odpowiednim stopniu potrafi zidentyfikować istotne dla przedmiotu jego pracy źródła i z nich korzystać

ocena 5: student prawidłowo potrafi zidentyfikować istotne dla przedmiotu jego pracy źródeł, również w języku obcym, i z nich korzystać

EK_6: student potrafi ustalić i przedstawić istotne problemy związane z przedmiotem pracy licencjackiej, a także przedstawić spójny wywód w tym zakresie

ocena 2: student nie potrafi ustalić i przedstawić istotnych problemów związanych z przedmiotem pracy licencjackiej, a także przedstawić spójnego wywodu w tym zakresie

ocena 3: student w podstawowym zakresie potrafi ustalić i przedstawić istotne problemy związane z przedmiotem pracy licencjackiej, a także przedstawić spójny wywód w tym zakresie

ocena 4: student potrafi ustalić i przedstawić istotne problemy związane z przedmiotem pracy licencjackiej, a także przedstawić spójny wywód w tym zakresie na dobrym poziomie

ocena 5: student potrafi ustalić i przedstawić istotne problemy związane z przedmiotem pracy licencjackiej, a także przedstawić spójny wywód w tym zakresie na bardzo dobrym poziomie

Metody oceniania:

- ocena przygotowania do seminarium

- ocena indywidualnych postępów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jaśkowski
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)