Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System elektronicznego zarządzania dokumentami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-SEZD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System elektronicznego zarządzania dokumentami
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bf0d7ae59d8491da3ff7ec4f98a83ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae824b68-f4d7-4ddf-b6ee-bf80b5f99731&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_U02,

AD2_U04

AD2_K01,

AD2_K02

AD2_K03

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniem dotyczącym zarządzania dokumentacją elektroniczną. przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące dokumentów elektronicznych a także narzędzi do ich zarządzania

Pełny opis:

Szczegółowy opis zajęć:

1. Pojęcie dokumentu

2. Podpis elektroniczny

3. Archiwa państwowe

4. Systemy zarządzania dokumentacją

5 Warsztaty obsługi systemów zarządzania dokumentacją elektroniczną

6 Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej

7 Zasady przekazywania dokumentów elektronicznych do archiwów

8 IRWA A dokumentacja elektroniczna

9. Bezpieczeństwo zarządzania dokumentami elektronicznymi

10. Cyberzagrożenia a bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych

Literatura:

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. G. Szpor,

wyd. Wolters Kluwer, 2013r.

K. Czaplicki, Dokumenty tożsamości- Jawność i Bezpieczeństwo, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania dokumentami elektronicznymi i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych w zakresie zarządzania dokumentami elektronicznymi

EK2. Student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

EK3. Student ma kompetencję w zakresie systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa i administracji kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

EK4 Student jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu administracji

EK5. student ma kompetencje w zakresie ustalania celów służących zarządzaniu dokumentacją elektroniczną

pis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 30 h

przygotowanie się do zajęć: 40 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

suma godzin 100 h

liczba punktów ECTS 100h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

Typ oceniania : Egzamin/ Prezentacja

Kryteria oceniania :

EK1. Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania dokumentami elektronicznymi i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych

Na ocenę 2 ( ndst) student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania dokumentami elektronicznymi i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych w zakresie zarządzania dokumentami elektronicznymi

Na ocenę 3 ( dst) Student potrafi w bardzo ograniczonym zakresie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotu i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania zjawisk związanych z zarządzaniem dokumentami elektronicznymi

Na ocenę 4 ( db) Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania dokumentami elektronicznymi i stara się krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania zjawisk związanych z zarządzaniem dokumentami elektronicznymi

Na ocenę 5 (bdb) student potrafi szeroko stosować wiedzę teoretyczną z zakresu omawianego przedmiotu a także nie ma problemu z krytycznym dobieraniem metod badawczych i danych do analizowania zjawiska związanych z zarządzaniem dokumentami elektronicznymi

EK2 Student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

Na ocenę 2 ( ndst) student nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych, nie potrafi tworzyć modeli złożonych procesów życia społecznego

Na ocenę 3 ( dst) Student potrafi w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk społecznych. Student ma duże trudności z tworzeniem modeli złożonych procesów życia społecznego

Na ocenę 4 ( db) student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk społecznych. Potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego

Na ocenę 5 ( bdb) Student potrafi wykorzystać wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk społecznych. Potrafi tworzyć skomplikowane i szerokie modele złożonych procesów życia społecznego

EK3. Student ma kompetencję w zakresie systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa i administracji kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 2 ( ndst) Student nie potrafi systematycznie uczyć się i pogłębiać wiedzy z zakresu prawa i administracji. Nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

Na ocenę 3 ( dst) Student dostrzega potrzebę systematycznego uczenia się, ale ma z tym duże trudności. Nie dostrzega potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego

Na ocenę 4 ( db) student ma potrzebę w zakresie systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa i administracji

Na ocenę 5 ( bdb) Student sam zauważa że ma potrzebę w zakresie systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa i administracji kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

EK.4 Student jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu administracji

Na ocenę 2 ( ndst ) student nie jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu administracji

Na ocenę 3 ( dst) student jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu administracji, ale jego postawa jest bierna i nie przejawia symptomów przywódczych

na ocenę 4 ( db) student chętnie i otwarcie współpracuje w grupie a także wykonuje zadania z zakresu administracji. Przejawia rolę aktywną w grupie, sam stara się inicjować pracę grupy

Na ocenę 5 ( bdb) student bardzo aktywnie pracuje w grupie, przyjmuje rolę przywódczą, angażując w pracę pozostałych studentów. Sam stara się inicjować zadania, tworzy role w grupie i monitoruje jej pracę

EK5 student ma kompetencje w zakresie ustalania celów służących realizacji określonych zadań

Na ocenę 2 ( ndst) Student nie ma kompetencji w zakresie ustalania celów służących realizacji określonych zadań

na ocenę 3 ( dst) student ma bardzo ograniczone kompetencje w zakresie ustalania celów służących realizacji zarządzania dokumentacją elektroniczną

na ocenę 4 ( db) student ma podstawowe kompetencje w zakresie ustalania celów służących realizacji określonych zadań

na ocenę 5 ( bdb) student ma szerokie kompetencje w zakresie ustalania celów służących zarządzaniu dokumentacją elektroniczną

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.