Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-TIa-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_K01;

AD2_K02;

AD2_K03;

AD2_U02;

AD2_U04

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem pakietów biurowych Microsoft Office oraz Libre Office w przetwarzaniu i prezentacji informacji, wprowadzenie w zagadnienia związane z autorskoprawną ochroną treści i ochroną prywatności.

Pełny opis:

Przetwarzanie i prezentacja informacji

1. Edytory tekstów (Word, Libre Office Writer)

2. Arkusze kalkulacyjne (Excel i Libre Office Calc)

3. Prezentacje multimedialne (PowerPoint, Libre Office Impress)

4. Zagadnienia autorskoprawne i związane z ochroną prywatności

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 student rozumie konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych z uwzględnieniem aspektu interdyscyplinarnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego; samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

EK2 student potrafi wykorzystywać technologie informacyjne w celu pracy i współpracy w grupie wykonując zadania z zakresu prawa/administracji

EK3 student potrafi ustalać cele służące realizacji określonych zadań za pomocą technologii informacyjnych

EK4 student dobiera technologie informacyjne stosowne do realizacji metod badawczych i danych do analizowania przebiegu zjawisk z zakresu prawa/administracji/ekonomii

EK5 student dobiera technologie informacyjne stosowne do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 15h

Przygotowanie do zajęć i samodzielne ćwiczenia: 30h

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 30h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/ 25 = 3 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.