Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektroniczne usługi publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-EUP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektroniczne usługi publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Warsztaty
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu elektroniczne usługi publiczne jest przekazanie studentom umiejętności i kompetencji z zakresu korzystania z elektronicznych usług publicznych z punktu widzenia obywatela, biznesu i administracji.

Pełny opis:

Celem zajęć z przedmiotu elektroniczne usługi publiczne jest przekazanie studentom umiejętności i kompetencji z zakresu korzystania z elektronicznych usług publicznych z punktu widzenia obywatela, biznesu i administracji. Studenci poznają różne rodzaje elektronicznych usług administracji publicznej i sposoby korzystania z nich. Oprócz samych e-usług studenci poznają elementy tych usług - dane gromadzone przez administrację publiczną i sposoby ich przygotowania do udostępnienia (otwarte dane), wzory dokumentów elektronicznych, rejestry publiczne i elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Literatura:

- Kornelia Batko, Grażyna Billewicz, E-usługi w biznesie i administracji publicznej, Studia Ekonomiczne nr 136/2013 r.

- Anna Kaczorowska, E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Łódź 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Postrzega relacje pomiędzy przepisami prawnymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi elektronicznych usług publicznych.

EK2: Podejmuje analizę studium przypadku wykorzystując odpowiednie narzędzia i techniki związane z problematyką elektronicznych usług publicznych.

EK3: Formułuje cele określonego podmiotu publicznego w zakresie wdrażania i utrzymania elektronicznych usług publicznych.

EK4: Porządkuje wiedzę teoretyczną z zakresu elektronicznych usług publicznych.

EK5: Dobiera metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów związanych z elektronicznymi usługami publicznymi.

ECTS

Udział w ćwiczeniach: 15

Przygotowanie do zaliczenia: 25

Literatura: 10

Liczba ECTS 50h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.);

- Studium przypadku (studium przykładowe).

Na ocenę ndst (2):

Brak realizacji efektów kształcenia.

Na ocenę dst (3):

EK1, EK2.

Na ocenę dst (4):

EK1, EK2, EK3.

Na ocenę dst (5):

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świtała
Prowadzący grup: Krzysztof Świtała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Radomiński
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)