Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona tajemnic prawnie chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-OTPCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona tajemnic prawnie chronionych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł informacja publiczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Student zna i rozumie:

AD2_W03 relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

AD2_W04 status jednostki i jego aktywności w sferze ograniczeń jawności i ochrony tajemnic w kontekście krajowym i międzynarodowym (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

AD2_W05 metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego, w tym w obszarze norm prawnych dotyczących ochrony tajemnic (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

AD2_W06 normy, reguły prawne organizujące ochronę tajemnic i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

AD2_W07 wpływ norm prawnych z zakresu ochrony tajemnic na procesy zmian struktur i instytucji społecznych (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W, P7S_WG, P7S_WK).

symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

W Polsce prawnie chronionych jest ponad 160 tajemnic. Ich podstawy prawne są rozproszone, struktura regulacji niejednolita a termin tajemnica nie ma definicji ustawowej i jest niejednoznaczny. Utrudnia to stosowanie i przestrzeganie prawa. Naruszenie obowiązków ochrony poszczególnych tajemnic może powodować odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną. Wiedza i umiejętności związane z ochroną tajemnic, których podstawą jest znajomość ich prawnej regulacji, są przydatne zarówno w aktywności zawodowej jak i pozazawodowej.

Pełny opis:

1. Pojęcie jawności i jej ograniczeń oraz pojęcie tajemnicy

2. Klasyfikacje tajemnic prawnie chronionych oraz struktura regulacji tajemnic

3. Ochrona informacji niejawnych

4. Ochrona tajemnic zawodowych

5. Tajemnice związane z działalnością gospodarczą

6. Tajemnice związane z zatrudnieniem, pełnieniem funkcji lub służby

7. Tajemnice korespondencji, pocztowa i telekomunikacyjna

8. Tajemnice związane z kontrolą

9. Tajemnica statystyczna

10. Ochrona prywatności

11. Ochrona danych osobowych

12. Ochrona własności intelektualnej

13. Sankcje za nieuprawnione ujawnianie informacji podlegających ochronie

14. Aspekty techniczne ochrony tajemnic

Literatura:

1. Leksykon tajemnic pod red. G. Szpor i A Gryszczyńskiej, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016

2. G. Szpor. Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Wyd C.H.Beck, Warszawa 2016

3. Jawność i jej ograniczenia. Red. G. Szpor. T. VI, Struktura tajemnic pod red. A. Gryszczyńskiej, Wyd. C.H. Beck, Wyd. 2, Warszawa 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na ocenę 2:

Student nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzących.

Student nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze ograniczeń jawności i ochrony tajemnic prawnie chronionych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student nie zna i nie rozumie metod, procedur i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym w obszarze norm prawnych dotyczących ochrony tajemnic.

Student nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych organizujących ochronę tajemnic i rządzących nimi prawidłowości oraz ich źródeł, charakteru, genezy i funkcjonowania.

Student nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych z zakresu ochrony tajemnic na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów.

Na ocenę 3 - 3,5:

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie status jednostki i jego aktywności w sferze ograniczeń jawności i ochrony tajemnic prawnie chronionych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym w obszarze norm prawnych dotyczących ochrony tajemnic.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie normy, reguły prawne organizujące ochronę tajemnic i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony tajemnic na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów.

Na ocenę 4-4,5:

Student dobrze zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student dobrze zna i rozumie status jednostki i jego aktywności w sferze w sferze ograniczeń jawności i ochrony tajemnic prawnie chronionych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student dobrze zna i rozumie zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym w obszarze norm prawnych dotyczących ochrony tajemnic.

Student dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne organizujące ochronę tajemnic i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student dobrze zna i rozumie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony tajemnic na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów.

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące.

Student bardzo dobrze zna i rozumie status jednostki i jego aktywności w sferze w sferze ograniczeń jawności i ochrony tajemnic prawnie chronionych w kontekście krajowym i międzynarodowym.

Student bardzo dobrze zna i rozumie zakresie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego, w tym w obszarze norm prawnych dotyczących ochrony tajemnic.

Student bardzo dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne organizujące ochronę tajemnic i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Student bardzo dobrze zna i rozumie wpływ norm prawnych z zakresu ochrony tajemnic na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów.

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 16 h

przygotowanie do wykładu: 26 h

lektura polecanych publikacji: 23 h

przygotowanie do egzaminu: 35 h

Liczba ECTS 100 h/25= 4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem na ocenę w formie testu. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi UKSW - egzamin odbędzie się formie online.

Kryteria oceniania:

Na ocenę 5: 19-20

Na ocenę 4,5: 17-18

Na ocenę 4: 15-16

Na ocenę 3,5: 13-14

Na ocenę 3: 11-12

Na ocenę 2: 0-10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aj7D03MuahBS1APTVai08S7LOp2jjvdAt_JOvRLSpXHw1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fcfb746f-723f-4b4d-842e-41ce2c581e79&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W Polsce prawnie chronionych jest ponad 160 tajemnic. Ich podstawy prawne są rozproszone, struktura regulacji niejednolita a termin tajemnica nie ma definicji ustawowej i jest niejednoznaczny. Utrudnia to stosowanie i przestrzeganie prawa. Naruszenie obowiązków ochrony poszczególnych tajemnic może powodować odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną. Wiedza i umiejętności związane z ochroną tajemnic, których podstawą jest znajomość ich prawnej regulacji, są przydatne zarówno w aktywności zawodowej jak i pozazawodowej

Pełny opis:

1. Pojęcie jawności i jej ograniczeń oraz pojęcie tajemnicy

2. Klasyfikacje tajemnic prawnie chronionych oraz struktura regulacji tajemnic

3. Ochrona informacji niejawnych

4. Ochrona tajemnic zawodowych

5. Tajemnice związane z działalnością gospodarczą

6. Tajemnice związane z zatrudnieniem, pełnieniem funkcji lub służby

7. Tajemnice korespondencji, pocztowa i telekomunikacyjna

8. Tajemnice związane z kontrolą

9. Tajemnica statystyczna

10. Ochrona prywatności

11. Ochrona danych osobowych

12. Ochrona własności intelektualnej

13. Sankcje za nieuprawnione ujawnianie informacji podlegających ochronie

14. Aspekty techniczne ochrony tajemnic

Literatura:

1. Leksykon tajemnic pod red. G. Szpor i A Gryszczyńskiej, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016

2. G. Szpor. Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Wyd C.H.Beck, Warszawa 2016

3. Jawność i jej ograniczenia. Red. G. Szpor. T. VI, Struktura tajemnic pod red. A. Gryszczyńskiej, Wyd. C.H. Beck, Wyd. 2, Warszawa 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.