Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo informatyczne - informatyka w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PI.ia-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo informatyczne - informatyka w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- I rok I stopień (plus 1 i 2 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U05

AD1_U07

Skrócony opis:

Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami informacyjnymi stosowanymi w podmiotach administracji publicznej

Pełny opis:

plan prowadzonych zajęć:

1.Systemy komputerowe wspomagające pracę urzędników administracji publicznej

2.Krajowe systemy poznania prawa drogą elektroniczną

3. Międzynarodowe systemy poznania prawa drogą elektroniczną

4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej- aspekty praktyczne

5. Wybrane rejestry publiczne

6. Wybrane projekty informatyczne realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji

7. Wybrane projekty informatyczne realizowane w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego

Literatura:

1.Szpor G., Martysz Cz., Wojsyk K.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Wolters Kluwer ABC 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student potrafi obsługiwać podstawowe narzędzia informatyczne stosowane w administracji publicznej

2. Student potrafi wyszukać źródła prawa w elektronicznych bazach danych

3. Student potrafi obsługiwać e-PUAP .

4. Student zna i rozumie rolę wybranych rejestrów publicznych

5. Student zna aktualnie realizowane projekty teleinformatyczne

Opis punktów ECTS:

udział w Ćwiczeniach: 16 h

praca własna studenta: 40h

zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 44h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS: 100h/25=4

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia w sali komputerowej

egzamin praktyczny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)