Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-POŚapsm Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł prawo administracyjne II
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07

AD2_W08

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Environment as an object of legal protection.

2. Sources of environmental law. Legal principles of environment protection. Definitions.

3. Access to information on environment and its protection.

4. Public participation in environmental procedures.

5. Environmental Impact Assessment procedures for investment projects, plans and programmes, environmental impact assessment in transboundary context.

6. Emission law. Regulation concerning environment use. Environmental audits.

7. EU emission trading scheme.

8. Financial measures of environmental policy.

9. Legal responsibility (civil liability, criminal prosecution, administrative responsibility).

10. Land protection.

11. Atmospheric air protection.

12. Waste management (definitions, procedures, waste management plans, regulations).

13. Water resources protection (water use, protection principles, wastewater management).

14. Nature conservation (protection rules, conservation approaches).

15. Organisation and institutions of environmental policy.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1) B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa

2) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Wymienia, definiuje i charakteryzuje zasady, pojęcia i instytucje prawa ochrony środowiska

EK2 Zna i rozumie formy działania i relacje organów ochrony środowiska oraz podmiotów prywatnych w sferze ochrony środowiska

EK3 Ma pogłębioną wiedzę o metodach i procedurach pozyskiwania informacji dotyczących realizacji norm prawa ochrony środowiska

EK4 Ma wiedzę o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji funkcjonujących w prawie ochrony środowiska

Udział w wykładzie: 16 h

Przygotowanie do egzaminu: 9 h

Suma godzin: 25/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia:

egzamin pisemny/test

PR_W01, PR_W02:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu zna i rozumie charakter i znaczenie prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

PR_W04, PR_W06:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie konstrukcji instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsca na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu zna i rozumie konstrukcję instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsce na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie konstrukcję instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsce na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie konstrukcję instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsce na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

PR_W05:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie systemu, sposobu działania i kompetencji organów ochrony środowiska w Polsce oraz nie umie określać wzajemnych relacji między nimi

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu zna i rozumie system, sposób działania i kompetencje organów ochrony środowiska w Polsce oraz umie określać wzajemne relacje między nimi

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie system, sposób działania i kompetencje organów ochrony środowiska w Polsce oraz umie określać wzajemne relacje między nimi

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie system, sposób działania i kompetencje organów ochrony środowiska w Polsce oraz umie określać wzajemne relacje między nimi

PR_W06, PR_W07, PR_W08, PR_W09:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie uwarunkowań prawnych i faktycznych tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu zna i rozumie uwarunkowania prawne i faktyczne tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie uwarunkowania prawne i faktyczne tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie uwarunkowania prawne i faktyczne tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

PR_U06:

na ocenę 2: nie potrafi dobierać odpowiednich procedur do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu potrafi dobierać odpowiednie procedury do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

na ocenę 4, 4,5: dobrze potrafi dobierać odpowiednie procedury do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

na ocenę 5: bardzo dobrze potrafi dobierać odpowiednie procedury do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem

istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania

odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną

środowiska.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1) B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa

2) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, Warszawa

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.