Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Porządek prawny i system ochrony prawnej Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-PPSOUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Porządek prawny i system ochrony prawnej Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

AD2_W02

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05


Kompetencje społeczne:

AD2_K01

AD2_K02

AD2_K03


Umiejętności:

AD2_U02

AD2_U03

AD2_U04

AD2_U05

AD2_U09

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawnymi oraz procedurami ochrony prawnej w Unii Europejskiej. Ponadto przedmiot zakłada zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej funkcjonowania UE, przydatnej w późniejszej pracy w organach administracji publicznej lub lokalnej.

Egzamin pisemny.

Pełny opis:

1) Podstawy aksjologiczne Unii Europejskiej - art. 2 TUE

2) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej - Prawa podstawowe jako zasady ogólne prawa

3) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej - Karta Praw Podstawowych

4) Konwencja o Ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - stosowanie w UE

5) Struktura normatywna Unii Europejskiej

6) Źrodła prawa Unii Europejskiej - prawo pierwotne

7) Źródła prawa Unii Europejskiej - art. 288 TFUE

8) Źródła prawa Unii Europejskiej - zasady ogólne prawa

9) Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej - perspektywa Trybunału Sprawiedliwości

10) Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej - perspektywa państw członkowskich

11) Zasada skutku bezpośredniego norm prawa UE

12) Zasada wykładni zgodnej prawa krajowego z prawem UE

13) Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw za naruszenie prawa UE

14) Stosunki zewnętrzne Unii - podział kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi

15) Ochrona sądowa prawa Unii Europejskiej - zakres jurysdykcji TS UE

16) Ochrona sądowa prawa Unii Europejskiej - skarga na naruszenie zobowiązań członkowskich

17) Ochrona sądowa prawa Unii Europejskiej - skarga na nieważność aktu prawodawczego

18) Ochrona sądowa prawa Unii Europejskiej - postępowanie prejudycjalne

19) Ochrona administracyjna prawa UE - zakres kompetencji Komisji Europejskiej

20) Środki ochrony praw podstawowych

Literatura:

A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa UE przez sądy, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa europejskiego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa Unii Europejskiej

EK2 - student omawia rozwój historyczny integracji europejskiej

EK3 - student opisuje procedurę stanowienia oraz wykładnię prawa Unii Europejskiej

EK4 - student wymienia, opisuje i rozróżnia zasady systemowe oraz zasady prawa unijnego oraz rozróżnia instytucje UE

EK5 - student formułuje oraz charakteryzuje swobody oraz polityki unijne

EK6 - student przedstawia środki ochrony sądowej i pozasądowej prawa Unii Europejskiej

EK7 - student wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa europejskiego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16 h

Analiza zadanej literatury: 29 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia: egzamin w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.