Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami i archiwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-SEZD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami i archiwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WP-ADZ-2-SEZD_01 (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W08, K_W10, K_W15, K_W16)

WP-ADZ-2-SEZD_02 (K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W10, K_W11)

WP-ADZ-2-SEZD_03 (K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12)

WP-ADZ-2-SEZD_04 (K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_U10, K_U13, K_U15)

WP-ADZ-2-SEZD_05 (K_U01, K_U02, K_U04, K_U10, K_U13, K_U15)

WP-ADZ-2-SEZD_06 (K_K01, K_K04, K_K05, K_K09, K_K12, K_K13, K_K15)

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyką systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz przekazywaniem jej do archiwum państwowego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyką systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz przekazywaniem jej do archiwum państwowego.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

1.Szpor G., Martysz Cz., Wojsyk K.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Wyd. Lex Wolters Kluwer business 2015

2.Szpor G. Informatyka w administracji. Warszawa 2008. skrypt cd.

3. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z rozporządzeniami

Literatura uzupełniająca:

1.Fajgielski P.: Informacja w administracji publicznej. PressCom. Wrocław 2007

2.Monarcha-Matlak A.: Obowiązki administracji w zakresie komunikacji elektronicznej. Wolters Kluwer 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Zna i rozumie istotę pojęć „dokument”, „pismo”, „podpis”, „metadane”, „sprawa”, „naturalny dokument elektroniczny” i innych, związanych bezpośrednio z elektronicznym zarządzaniem dokumentami oraz elektronicznym środowiskiem zarządzania informacją.

2. Definiuje i klasyfikuje uwarunkowania prawne tworzenia i wykorzystywania naturalnych dokumentów elektronicznych.

3. Wyjaśnia znaczenie elektronizacji dokumentów dla rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

4. Posługuje się archiwami papierowymi i elektronicznymi

5. Posługuje się elektronicznymi systemami zarządzania dokumentami

6. Jest przygotowany do wykonywania samodzielnej pracy obejmującej wykorzystanie systemów elektronicznego zarządzania dokumentami i archiwów

Opis punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach: 8h

przygotowanie do ćwiczeń: 16h

praca własna studenta: 16h

konsultacje z prowadzącym: 10h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50h/25=2

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetan Wojsyk
Prowadzący grup: Kajetan Wojsyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.