Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-TI-cw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

AD2_W02

UMIEJĘTNOŚCI:

AD2_U02

AD2_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

AD2_K01

AD2_K03

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

EK2: Posiada wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e-informacji

EK3: Sprawnie posługuje się edytorami tekstów

EK4: Sprawnie posługuje się arkuszami kalkulacyjnymi

EK5: Sprawnie posługuje się narzędziami do tworzenia prezentacji multimedialnych

Opis punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach: 8h

przygotowanie do ćwiczeń: 16h

praca własna studenta: 16h

zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 30h

konsultacje z prowadzącym: 5h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75h/25=3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.