Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe wartości amerykańskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-M-PWA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe wartości amerykańskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Skrócony opis:

W trakcie monografu zostaną omówione podstawowe wartości istotne dla społeczeństwa amerykańskiego tj. wolność,

rodzina, indywidualizm, kapitalizm, demokracja, równość, praworządność, patriotyzm, "boskie przeznaczenie" narodu

amerykańskiego, religia, sport,

Pełny opis:

Wiedza:

Po ukończeniu tego kursu student:

a) zna podstawowe wartości amerykańskie

b) jest w stanie omówić ich ewolucję na przestrzeni wieków

c) jet w stanie określić zależności pomiędzy poszczególnymi wartościami (np. sport- patriotyzm, demokracja-równość,

indywidualizm-kapitalizm)

d) jest w stanie wymienić podstawowe dziedziny sportu uprawianego w USA,

e) jest w stanie wymienić podstawowe religie praktykowane w USA, w tym te, które powstały na terytorium USA

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu tego kursu student:

a) jest świadomy ważności wartości amerykańskich dla funkcjonowania państwa amerykańskiego

b) rozumie znaczenie i rolę amerykańskich wartości i ideologii

c) potrafi zająć stanowisko w dyskusji i sporach związanych z amerykańskimi wartościami

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dst - obecność na zajęciach. Na ocenę dobrą bądź bardzo dobrą - odpowiedź na 2 pytania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.