Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty prawne w cyberbezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-APwC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Informatyka
Nazwa przedmiotu: Aspekty prawne w cyberbezpieczeństwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

student będzie potrafił interpretować:

- ustawę o cyberbezpieczeństwie

- ustawę RODO

rozumie potrzebę dalszego samokształcenia

Skrócony opis:

student po zakończeniu zajęć będzie potrafił:

- wymienić służby i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo

- omówić ustawę RODO

- omówić i wymienić podstawowe metody włamań

- omówić sposoby zabezpieczenia przed utratą hasła i włamaniu się na konto

- stworzyć bezpieczny kod

- wymienić przestępstwa związane z nielegalną treścią

Pełny opis:

student po zakończeniu zajęć będzie potrafił:

- wymienić służby i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo

- omówić ustawę RODO

- omówić i wymienić podstawowe metody włamań

- omówić sposoby zabezpieczenia przed utratą hasła i włamaniu się na konto

- stworzyć bezpieczny kod

- wymienić przestępstwa związane z nielegalną treścią

Literatura:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks Karny Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553

ustawa o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwo (Dz.U. 2018 poz. 1560).

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Kamil Górnicz, Czym jest cyberbezpieczeństwo?, SafeBIT, 7 stycznia 2019

K. Nakielski, Cyberbezpieczeństwo, czyli jak zapewnić tajność dokumentów w firmie, Harvard Business Review Polska.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student będzie potrafił swobodnie poruszać się po ustawach będących podstawą cyberbezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie prezentacji ocena - od 3 do 4

wykonanie prezentacji i prezentacja na forum grupy ocena - od 4 do 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Gozdecki
Prowadzący grup: Bogusław Gozdecki
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

student będzie potrafił interpretować:

- ustawę o cyberbezpieczeństwie

- ustawę RODO

rozumie potrzebę dalszego samokształcenia

Pełny opis:

student będzie potrafił interpretować:

- ustawę o cyberbezpieczeństwie

- ustawę RODO

rozumie potrzebę dalszego samokształcenia

Literatura:

Gruza E., Goc M., Moszczyński J. (2008), Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, WAiP, Warszawa.

Hanausek T. (2005), Kryminalistyka – zarys wykładu, Zakamycze, Kraków.

Kasprzak W.A. (2015), Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Difin, Warszawa. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 728. Kordylewski L. (2017),

Forensyka, Forensic Science Center, Chicago IL, USA, http:// kordynet.com/forensyka.html (dostęp: 25.09.2018).

Korzeniowski L.F. (2012), Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.

Kosiński J. (2015), Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin, Warszawa.

Kozdrowski S. (2012), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia, NWSP, Białystok.

Wymagania wstępne:

ustawa o cyberbezpieczeństwie, ustawa o RODO

potrzeba dalszego samokształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.