Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie informacji i komunikacja naukowa- wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-BIKN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie informacji i komunikacja naukowa- wprowadzenie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): BwGC_W06

Umiejętności (U): BwGC_U11 BwGC_U13 BwGC_U14 BwGC_U15

Kompetencje społeczne (K): BwGC_K01

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami stosowanymi w informacji i komunikacji naukowej oraz rozwojem badań prowadzonych w tym kierunku. Kurs obejmuje aspekt teoretyczny (historia rozwoju naukometrii, bibliometrii, webometrii) oraz praktyczny (zapoznanie z bazami danych oraz systemami wykorzystywanymi aktualnie w badaniach naukowych).

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazać studentom wiedzę z zakresu badań nad badaniami naukowymi prowadzonymi w różnych możliwych dyscyplinach oraz na poziomie interdyscyplinarnym. Student poza 15 godzinami wykładu powinien samodzielnie zapoznać się z praktycznymi aspektami działania, podjąć próby korzystania z baz danych, wyszukiwania informacji.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Agnieszka Korycińska-Huras, Małgorzata Janiak (red.), Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: badania, zasoby, użytkownicy, Warszawa 2014; 2. Diana Pietruch-Reizes (red.), Zarządzanie informacją w nauce, Katowice 2008)

Literatura uzupełniająca (podawana na bieżąco w trakcie zajęć)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: rozróżnia i charakteryzuje informację naukową na tle innych rodzajów informacji

EK2: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji naukowej

EK3: potrafi wykorzystać narzędzia bibliometryczne do promocji wyników badań naukowych

EK4: potrafi przygotować, także w języku obcym, profil naukowca i umieścić go w wybranej bazie danych

EK5: wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywa naukometria i potrafi samodzielnie dokonać oceny wprowadzanych w niej zmian

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Czytanie zadanej literatury: 5 h

Opracowywanie samodzielne materiałów: 5 h

Przygotowanie do zaliczenia: 25 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.