Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyberbezpieczeństwo w gospodarce polskiej i europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-CwGPiE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyberbezpieczeństwo w gospodarce polskiej i europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0da8c07d6052495fb1b244669b62c8bb%40thread.tacv2/conversations?groupId=425843cc-48fc-4ebc-9ee4-75b797a8fb95&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W08,

BwGC_K02

BwGC_K03

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniem cyberbezpieczeństwa w gospodarce polskiej i europejskiej. Rozwój technologiczny sprawił, że większość obszarów gospodarczych zależnych jest od informatyzacji. Zagrożenia związane z rozwojem cyberprzestępczości mają coraz większe znaczenia dla gospodarki.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zajęć:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa

2. Podstawowe zagrożenia z sieci Internet

3. Wpływ rozwoju technologicznego na gospodarkę

4. Cybergospodarka

5. Kradzież tożsamości i jej wpływ na gospodarkę

6. Wirusy komputerowe i ich wpływ na gospodarkę

7. Metody i techniki zwalczania cyberzagrożeń

Literatura:

Cyberbezpieczeństwo, red. Cezary Banasiński, wyd, Wolters Kluwer, 2020

Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe : zagadnienia wybrane / redakcja Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Zna zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, metody ich identyfikacji. Potrafi definiować zagadnienia związane z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym.

EK2. Potrafi podejmować działania związane ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni

EK3. Potrafi pozyskiwać wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

opis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 30 h

przygotowanie się do zajęć: 40 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

suma godzin 100 h

liczba punktów ECTS 100h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

Typ oceniania : Egzamin/ Prezentacja

Kryteria oceniania :

EK1 Zna zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metody ich identyfikacji. Potrafi definiować zagadnienia związane z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym.

Na ocenę 2 (Ndst) nie zna zjawisk związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metod ich identyfikacji. Nie potrafi definiować zagadnień związanych z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym

Na ocenę 3 ( dst) Zna bardzo ogólne zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metody ich identyfikacji. Potrafi ogólnie zdefiniować zagadnienia związane z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym

Na ocenę 4 ( db) Zna zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metody ich identyfikacji. Potrafi ogólnie zdefiniować zagadnienia związane z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym

na ocenę 5 ( bdb) Zna zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metody ich identyfikacji. Potrafi zdefiniować zagadnienia związane z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym

EK2. Potrafi podejmować działania związane ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni

Na ocenę 2 ( ndst) nie potrafi podejmować działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni

Na ocenę 3 ( dst) potrafi podejmować bardzo ogólne działania związane ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni

Na ocenę 4 ( db) potrafi podejmować działania związane ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni, ale dla pewności swoich działań wspiera się dostępnymi publicznie wskazówkami informatycznymi- w tym tymi dostępnymi na stronie CERT NASK

Na ocenę 5 ( bdb) potrafi samodzielnie podejmować działania związane ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni.

EK3. Potrafi pozyskiwać wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na ocenę 2 ( ndst) nie potrafi pozyskiwać wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na ocenę 3 ( dst) potrafi ogólnie pozyskać wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na ocenę 4 ( db) potrafi pozyskać wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej w takim stopniu, że samodzielnie może ją wykorzystać

Na ocenę 5 ( bdb) potrafi pozyskać specjalistyczną wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.