Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona danych osobowych w Internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-ODOwI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych w Internecie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2e33df8128264f238026d39075ec4371%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e7d929d-a4f4-41c1-a0c7-3c730e32f9e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W08,


BwGC_K02


BwGC_K03

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniem ochrony danych osobowych w Internecie, zagrożeniami dla ochrony prywatności a także metodami i technikami ochrony tożsamości w Internecie.

Pełny opis:

Szczegółowy opis zajęć:

1. Podstawowe zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

2. Wpływ rozwoju technologicznego na ochronę danych osobowych

3. Prawne podstawy ochrony danych osobowych w Internecie

4. Zagrożenia dla ochrony danych osobowych

5. Cyberbezpieczeństwo

6. Kradzież tożsamości

7. Metody i techniki ochrony danych osobowych w Internecie

Literatura:

RODO- Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, red. Edyta Bielak-Jomaa, wyd,. Wolters Kluwer, Warszawa 2018r.

RODO : zmiany w zakresie ochrony danych osobowych : porównanie przepisów, praktyczne uwagi / Dominik Lubasz. wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Zna zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, metody ich identyfikacji. Potrafi definiować zagadnienia związane z cyberprzestępczością i ochroną danych osobowych w kontekście prawnym i pozaprawnym.

EK2. Potrafi podejmować działania związane ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni dla ochrony danych osobowych

EK3. Potrafi pozyskiwać wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa danych osobowych w gospodarce cyfrowej

pis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 30 h

przygotowanie się do zajęć: 40 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

suma godzin 100 h

liczba punktów ECTS 100h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

Typ oceniania : Egzamin/ Prezentacja

Kryteria oceniania :

EK1. Zna zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, metody ich identyfikacji. Potrafi definiować zagadnienia związane z cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym.

Na ocenę 2 ( Ndst) nie zna zjawisk związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metod ich identyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych. Nie potrafi definiować zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym

Na ocenę 3 ( dst) zna podstawowe zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metod ich identyfikacji. Potrafi ogólnie zdefiniować zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i cyberprzestępczością w kontekście prawnym i pozaprawnym.

Na ocenę 4 ( db) Zna zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metody ich identyfikacji. Potrafi zdefiniować wybrane zagrożenia dla ochrony danych osobowych i cyberprzestępczości w kontekście prawnym i pozaprawnym

Na ocenę 5 ( bdb) Zna szczegółowo zjawiska związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i metody ich identyfikacji. Potrafi szeroko zdefiniować zagrożenia dla ochrony danych osobowych i cyberprzestępczości w kontekście prawnym i pozaprawnym

EK2. Potrafi podejmować działania związane ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni

Na ocenę 2 ( ndst) nie potrafi podejmować działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni

Na ocenę 3 ( dst) potrafi podejmować ograniczone działania związane ze zwalczaniem zagrożeń dla ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni

Na ocenę 4 ( db) potrafi podejmować szerokie działania związane ze zwalczaniem zagrożeń dla ochrony danych osobowych w cyberprzestzeni

Na ocenę 5 (bdb) potrafi podejmować specjalistyczne działania związane ze zwalczaniem zagrożeń dla ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni, zna metody i techniki współpracy z wybranymi podmiotami uprawnionymi do ochrony danych osobowych w Internecie.

EK3. Potrafi pozyskiwać wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej

Na ocenę 2 ( ndst) nie potrafi pozyskiwać wiedzy informatycznej z obszaru bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w gospodarce cyfrowej

Na ocenę 3 ( dst) potrafi pozyskać ogólną wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w gospodarce cyfrowej

Na ocenę 4 ( db) Potrafi pozyskać szeroką wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w gospodarce cyfrowej, zapewniającą podstawowy poziom bezpieczeństwa

Na ocenę 5 ( bdb) potrafi pozyskać specjalistyczną wiedzę informatyczną z obszaru bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w gospodarce cyfrowej, zapewniającą szeroki poziom bezpieczeństwa

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.