Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rejestry publiczne dostępne on-line

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-RPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rejestry publiczne dostępne on-line
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6261ecc3305d49128306d24cebca4972%40thread.tacv2/conversations?groupId=71560335-cdc4-4bc5-a172-6e6153a9c11e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W05,

BwGC_K02

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci poznają najważniejsze rejestry publiczne dostępne w Internecie w tym PESEL, KRS, REGON, Księgi wieczyste, CEPIK oraz BASC.

Pełny opis:

Szczegółowy opis przedmiotu:

1. Rejestry publiczne- pojęcie, funkcje i rodzaje

2. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

3. Centralna Ewidencja Kierowców i Centralna Ewidencja Pojazdów CEPIK

4. Krajowy Rejestr Sądowy

5. Księgi Wieczyste

6. Rejestry resortowe prowadzone przez poszczególne ministerstwa

7. Baza Aktów Stanu Cywilnego

8. Rejestry Publiczne prowadzone przez Prezydenta

9. Ewidencja Partii Politycznych

10. Rejestry cyfrowe KPRM

Literatura:

Tomasz Stawecki. Rejestry publiczne, Funkcje instytucji. LexisNexis, 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Zna i potrafi stosować metody i zasady wykorzystania rejestrów publicznych dostępnych on-line w działalności administracji publicznej.

EK2. Zna i potrafi wykorzystać rejestry publiczne dostępne on-line do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni

pis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 16 h

przygotowanie się do zajęć: 14 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

suma godzin 50 h

liczba punktów ECTS 50h/25 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

Typ oceniania : Egzamin/ Prezentacja

Kryteria oceniania :

EK1. Zna i potrafi stosować metody i zasady wykorzystania rejestrów publicznych dostępnych on-line w działalności administracji publicznej.

na ocenę 2 ( ndst) Nie zna i nie potrafi stosować metod i zasad wykorzystania rejestrów publicznych dostępny on-line h w działalności administracji publicznej.

na ocenę 3 ( dst) potrafi wskazać ogólne zasady i metody wykorzystania rejestrów publicznych dostępnych on-line w działalności administracji publicznej

na ocenę 4 ( db) potrafi wskazać szczegółowe zasady i metody wykorzystania rejestrów publicznych dostępnych on-line w działalności administracji publicznej

na ocenę 5 ( bdb) potrafi wskazać szczegółowe zasady i metody wykorzystania rejestrów publicznych dostępnych on-line w działalności administracji publicznej, w tym rejestru PESEL, KRS, BASC i Ksiąg wieczystych

EK2. Zna i potrafi wykorzystać rejestry publiczne dostępne on-line do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni

na ocenę 2 ( ndst) nie zna i nie potrafi wykorzystać rejestrów publicznych dostępnych on-line do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

na ocenę 3 ( dst) zna bardzo pobieżnie i nie potrafi wykorzystać rejestrów publicznych dostępnych on-line do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

na ocenę 4 ( db) Zna rejestry publiczne dostępne on-line, ale ma duże trudności w praktycznym wykorzystaniu ich w zwalczaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

na ocenę 5 ( bdb) zna podstawowe rejestry publiczne i potrafi je wykorzystać w zwalczaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.