Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-SEM2-HM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (magisterskie)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W10, BwGC_U13, BwGC_U14, BwGC_U15, BwGC_K05

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu:

1. Pogłębienie wiedzy o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

2. Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej, w szczególności omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

1. Omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

2. Konsultowanie wybranych tematów i planów pracy dyplomowej.

3. Dyskusja o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Literatura:

Podawana na bieżąco, w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

BwGC_U13: Student umie sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnym.

BwGC_U14: Student umie posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. BwGC_U15: Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

BwGC_K05: Student jest gotów do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Udział w seminarium: 30h

Samodzielne opracowanie tematów i konspektów pracy dyplomowej: 20h

SUMA GODZIN: 50 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie zrealizowanie zadań (prezentacja, konspekt) określonych na zajęciach oraz aktywności podczas seminarium.

Na ocenę 2:

BwGC_W10: Student nie zna i nie rozumie związku prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

BwGC_U13: Student nie umie sporządzić dokumentów lub tekstów właściwych dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów i nie posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjnym.

BwGC_U14: Student nie umie posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. BwGC_U15: Student nie umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

BwGC_K05: Student nie jest gotów do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Na ocenę 3/3,5:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową - w stopniu dostatecznym.

BwGC_U13: Student umie sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnym - w stopniu dostatecznym.

BwGC_U14: Student umie posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - w stopniu dostatecznym.

BwGC_U15: Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - w stopniu dostatecznym.

BwGC_K05: Student jest gotów do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych - - w stopniu dostatecznym.

Na ocenę 4/4,5:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową - w stopniu dobrym.

BwGC_U13: Student umie sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnym - w stopniu dobrym.

BwGC_U14: Student umie posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - w stopniu dobrym.

BwGC_U15: Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - w stopniu dobrym.

BwGC_K05: Student jest gotów do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych - - w stopniu dobrym.

Na ocenę 5:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową - w stopniu bardzo dobrym.

BwGC_U13: Student umie sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnym - w stopniu bardzo dobrym.

BwGC_U14: Student umie posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - w stopniu bardzo dobrym.

BwGC_U15: Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - w stopniu bardzo dobrym.

BwGC_K05: Student jest gotów do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych - - w stopniu bardzo dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16722
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu:

1. Pogłębienie wiedzy o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

2. Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej, w szczególności omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

1. Omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

2. Konsultowanie wybranych tematów i planów pracy dyplomowej.

3. Dyskusja o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Literatura:

Podawana na bieżąco, w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25190
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu:

1. Pogłębienie wiedzy o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

2. Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej, w szczególności omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

1. Omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

2. Konsultowanie wybranych tematów i planów pracy dyplomowej.

3. Dyskusja o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Literatura:

Podawana na bieżąco, w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25190
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu:

1. Pogłębienie wiedzy o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

2. Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej, w szczególności omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

1. Omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

2. Konsultowanie wybranych tematów i planów pracy dyplomowej.

3. Dyskusja o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Literatura:

Podawana na bieżąco, w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w seminarium: 30h

Samodzielne opracowanie tematów i konspektów pracy dyplomowej: 20h

SUMA GODZIN: 50 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25190
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w seminarium: 30h

Samodzielne opracowanie tematów i konspektów pracy dyplomowej: 20h

SUMA GODZIN: 50 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu:

1. Pogłębienie wiedzy o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

2. Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej, w szczególności omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

1. Omówienie metodologii pisania pracy dyplomowej.

2. Konsultowanie wybranych tematów i planów pracy dyplomowej.

3. Dyskusja o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Literatura:

Podawana na bieżąco, w zależności od tematyki poszczególnych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w seminarium: 30h

Samodzielne opracowanie tematów i konspektów pracy dyplomowej: 20h

SUMA GODZIN: 50 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hulicki
Prowadzący grup: Maciej Hulicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)