Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabezpieczenie dokumentów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-ZDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabezpieczenie dokumentów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9fd3bbf7d3e34ac090c450983092a166%40thread.tacv2/conversations?groupId=c5eae9f3-8343-4f40-a1b0-62b8d90b33bd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W05

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zabezpieczeniem podstawowych dokumentów tożsamości w tym m.in dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, praw jazdy oraz aktów stanu cywilnego

Pełny opis:

Szczegółowy opis przedmiotu :

1. Definicja dokumentów publicznych

2. Akty prawne regulujące dokumenty publiczne i zabezpieczenia dokumentów publicznych

3. pojęcie fałszerstwa dokumentu publicznego

4. rodzaje i metody zabezpieczenia dokumentów publicznych

5. zabezpieczenia zastosowane na dowodach osobistych

6. zabezpieczenia zastosowane na dokumentach paszportowych

7. zabezpieczenia zastosowane na aktach stanu cywilnego

8. zabezpieczenia zastosowane na prawach jazdy

9. zabezpieczenia zastosowane na dyplomach i certyfikatach

10. zabezpieczenia stosowane w Państwach Unii Europejskiej

Literatura:

K. Czaplicki, Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeństwo, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016r.

Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Jacek Błachut, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Zna i potrafi stosować metody i zasady wykorzystania technologii zabezpieczenia dokumentów publicznych w działalności administracji publicznej.

pis punktów ECTS:

Udział w zajęciach : 30 h

przygotowanie się do zajęć: 40 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

suma godzin 100 h

liczba punktów ECTS 100h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody : Wykład z elementami warsztatowymi, prowadzony na platformie microsoft teams

Typ oceniania : Egzamin/ Prezentacja

Kryteria oceniania :

EK1 Zna i potrafi stosować metody i zasady wykorzystania technologii zabezpieczenia dokumentów publicznych w działalności administracji publicznej.

na ocenę 2 ( ndst) Nie zna i nie potrafi stosować metod i zasad wykorzystania technologii zabezpieczenia dokumentów publicznych w działalności administracji publicznej.

na ocenę 3 ( dst) potrafi wskazać ogólne zasady i metody wykorzystania technologii zabezpieczenia dokumentów publicznych w działalności administracji publicznej

na ocenę 4 ( db) potrafi wskazać szczegółowe zasady i metody wykorzystania technologii zabezpieczenia wybranych dokumentów publicznych w działalności administracji publicznej

na ocenę 5 ( bdb) potrafi wskazać szczegółowe zasady i metody wykorzystania technologii zabezpieczenia podstawowych dokumentów publicznych w działalności administracji publicznej, w tym dowodów osobistych, paszportów, aktów stanu cywilnego, prawa jazdy czy wyroków sądowych.

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.