Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabezpieczenia informacji w e-społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-ZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabezpieczenia informacji w e-społeczeństwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://rklopotek.blog.uksw.edu.pl/prowadzone-przedmioty/zabezpieczenia-informacji-w-e-spoleczenstwie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza zdobyta w części wykładowej:

CwC1_W09

CwC1_W10

CwC1_W14

CwC1_W15

CwC1_W24

Umiejętność zdobyte w części laboratoryjnej:

CwC1_U03

CwC1_U06


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji e-społeczeństwa, w tym wyzwania i zagrożenia. Szczególny nacisk jest położony na zabezpieczenie informacji, która jest traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Stąd na zajęciach zostanie przedstawiona nie tyko teoria zabezpieczenia informacji (m.in szyfrowanie, ataki), ale również praktyka w postaci laboratoriów, których celem jest pokazanie wad i zalet rożnych rozwiązań zabezpieczeń poprzez przeprowadzanie ataków w kontrolowanym środowisku.

Literatura:

Podstawowa:

0. Materiały umieszczane na platformie e-learningowej.

1. Banki centralne wobec rozwoju kryptowalut / Ilona Skibińska-Fabrowska

2. Społeczeństwo informacyjne w Europie Zachodniej: szanse, zagrożenia, wyzwania / Tomasz Szymon Januszewski.

3. Podstawy kryptografii / Marcin Karbowski.

4. Blockchain : podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach / Daniel Drescher ; tłumaczenie: Leszek Sielicki.

5. Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna : elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym / Magdalena Marucha-Jaworska.

6. Cyberkolonializm / Krzysztof Gawkowski

7. Paradygmaty cyberprzestępczości / Jerzy Kosiński

Uzupełniająca:

1. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: 1999

2. E. Bendyk: Ideologia społeczeństwa informacyjnego

3. P.A. Strassman: "The Business Value of Computers"

3. Maria Czerepaniak-Walczak: „Między teorią a praktyką”, Refleksje Nr 6, Listopad/Grudzień 2014

4. PDF-Insecurity: "Attacks on PDF Signatures"

5. Hafsaoui A., Urvoy-Keller G., Collange D., Siekkinen M., En-Najjary T. (2011) Understanding the Impact of the Access Technology: The Case of Web Search Services. In: Domingo-Pascual J., Shavitt Y., Uhlig S. (eds) Traffic Monitoring and Analysis. TMA 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 6613. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20305-3_4

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Efekty kształcenia:

Wiedza zdobyta w części wykładowej:

CwC1_W09 - poznaje budowę systemu informatycznego do przetwarzania informacji w organizacji

CwC1_W10 - poznaje wyzwania i zagrożenia e-społeczeństwa

CwC1_W14 - poznaje proces przemiany społeczeństwa w e-społeczeństwo

CwC1_W15 - poznaje wady i zalety rożnych sposobów komunikacji, w tym bezpieczeństwo tychże

CwC1_W24 - poznaje zasady działania waluty wirtualnej oraz cyfrowej oraz ich bezpieczeństwo

Umiejętność zdobyte w części laboratoryjnej:

CwC1_U03 - umie nawiązywać połączenie z zdalnymi hostami przy pomocy linii poleceń systemu Linux oraz wykonywać polecenia w terminalu

CwC1_U06 - potrafi sprawdzić luki w bezpieczeństwie hostów zdalnych oraz przeprowadzić prosty atak na te luki

2. Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 10h

Udział w laboratoriach: 4h

Przygotowanie do laboratoriów: 10h

Przygotowanie do kolokwium pisemnego: 10h

Kolokwium pisemne: 1h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 10h

Konsultacje: 4h

SUMA 49 GODZIN: = około 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pisemnego kolokwium (100%)

Ocena finalna zależy od ilości procent zdobytych punktów:

[0%, 50%] => 2.0

(50%, 60%] => 3.0

(60%, 70%] => 3.5

(70%, 80%] => 4.0

(80%, 90%] => 4.5

(90%, 100%] => 5.0

Bonus do 7% dla osób, które były na wszystkich zajęciach: po 1% za uczestniczenie w zajęciach i wpisanie się na listę obecności w postaci Quizu na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Robert Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Robert Kłopotek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16710
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Podstawowa:

0. Materiały umieszczane na platformie e-learningowej.

1. Banki centralne wobec rozwoju kryptowalut / Ilona Skibińska-Fabrowska

2. Społeczeństwo informacyjne w Europie Zachodniej: szanse, zagrożenia, wyzwania / Tomasz Szymon Januszewski.

3. Podstawy kryptografii / Marcin Karbowski.

4. Blockchain : podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach / Daniel Drescher ; tłumaczenie: Leszek Sielicki.

5. Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna : elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym / Magdalena Marucha-Jaworska.

6. Cyberkolonializm / Krzysztof Gawkowski

7. Paradygmaty cyberprzestępczości / Jerzy Kosiński

Uzupełniająca:

1. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: 1999

2. E. Bendyk: Ideologia społeczeństwa informacyjnego

3. P.A. Strassman: "The Business Value of Computers"

3. Maria Czerepaniak-Walczak: „Między teorią a praktyką”, Refleksje Nr 6, Listopad/Grudzień 2014

4. PDF-Insecurity: "Attacks on PDF Signatures"

5. Hafsaoui A., Urvoy-Keller G., Collange D., Siekkinen M., En-Najjary T. (2011) Understanding the Impact of the Access Technology: The Case of Web Search Services. In: Domingo-Pascual J., Shavitt Y., Uhlig S. (eds) Traffic Monitoring and Analysis. TMA 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 6613. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20305-3_4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Robert Kłopotek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25135
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Podstawowa:

0. Materiały umieszczane na platformie e-learningowej.

1. Banki centralne wobec rozwoju kryptowalut / Ilona Skibińska-Fabrowska

2. Społeczeństwo informacyjne w Europie Zachodniej: szanse, zagrożenia, wyzwania / Tomasz Szymon Januszewski.

3. Podstawy kryptografii / Marcin Karbowski.

4. Blockchain : podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach / Daniel Drescher ; tłumaczenie: Leszek Sielicki.

5. Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna : elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym / Magdalena Marucha-Jaworska.

6. Cyberkolonializm / Krzysztof Gawkowski

7. Paradygmaty cyberprzestępczości / Jerzy Kosiński

Uzupełniająca:

1. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: 1999

2. E. Bendyk: Ideologia społeczeństwa informacyjnego

3. P.A. Strassman: "The Business Value of Computers"

3. Maria Czerepaniak-Walczak: „Między teorią a praktyką”, Refleksje Nr 6, Listopad/Grudzień 2014

4. PDF-Insecurity: "Attacks on PDF Signatures"

5. Hafsaoui A., Urvoy-Keller G., Collange D., Siekkinen M., En-Najjary T. (2011) Understanding the Impact of the Access Technology: The Case of Web Search Services. In: Domingo-Pascual J., Shavitt Y., Uhlig S. (eds) Traffic Monitoring and Analysis. TMA 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 6613. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20305-3_4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.