Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działalność gospodarcza w cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-DGwC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność gospodarcza w cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W07

CwC1_W19

CwC1_W23

CwC1_U07

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw prawa cywilnego

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w cyberprzestrzeni, związanymi z tym zagrożeniami oraz znajdującymi zastosowanie regulacjami prawnymi.

Pełny opis:

1. Cyberprzestrzeń (pojęcie, geneza, etapy rozwoju, zagrożenia)

2. Regulacje prawne cyberprzestrzeni

3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

4. Obrót gospodarczy w cyberprzestrzeni

Literatura:

Podstawowa:

kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, prawo przedsiębiorców, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta

Dodatkowa:

1) dostępne w Lex i Legalis komentarze do ustaw: kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, prawo przedsiębiorców, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta

2) polecone podczas zajęć orzeczenia, fragmenty monografii naukowych i artykuły naukowe dostępne w Lex albo Legalis, bądź przesłane Studentom przez USOS-mail albo Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CwC1_W07

CwC1_W19

CwC1_W23

CwC1_U07

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przedstawienie przez studenta prezentacji oraz odpowiedź na dodatkowe pytania do tej prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Stanik
Prowadzący grup: Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)