Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-Ek Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16601
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: CwC1_W26 (Ma podstawową wiedzę o ekonometrii).

Skrócony opis:

Główne cele badań ekonometrycznych. Ekonometria klasyczna a szerokie pojęcie ekonometrii. Związek ekonometrii z innymi naukami. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Estymacja parametrów strukturalnych modelu. Statystyczna i ekonomiczna weryfikacja modelu ekonometrycznego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Maddala G.S. (2006). Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Welfe A. (2003). Ekonometria: metody i ich zastosowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. Welfe W., Welfe A. (2004). Ekonometria stosowana, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kośko M., Osińska M., Stempińska J. (2007). Ekonometria współczesna, Toruń: Dom Organizatora.

2. Kufel T. (2004). Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: CwC1_W26 - Student ma wiedzę o tworzeniu i interpretacji modeli ekonometrycznych oraz zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do ekonometrii stosowanej.

ECTS: 2 punkty

Udział w wykładzie: 15h (0,5 pkt.)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25h (1 pkt.)

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15h (0,5 pkt.)

SUMA GODZIN: 55h = ok. 2 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziurny
Prowadzący grup: Anna Dziurny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Karaś
Prowadzący grup: Dariusz Karaś
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16601
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do ekonometrii i do modelowania ekonometrycznego. Geneza i przedmiot ekonometrii, główne cele badań ekonometrycznych. Ekonometria klasyczna a szerokie pojęcie ekonometrii. Związek ekonometrii z innymi naukami. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Podstawowy klasyczny model regresji liniowej. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego. Istota weryfikacji ekonomicznej i statystycznej. Globalne miary dopasowania modelu.

Wymagania wstępne:

Wiedza o wskaźnikach ekonomicznych i funkcjonowaniu gospodarki. Znajomość metod statystycznych. Umiejętność przeprowadzania testów statystycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.