Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe media w Afryce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-NMwA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe media w Afryce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a045c7408d5a24dc58b3b66d421e4890a%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e44d685-cb1f-40dd-9240-559a2c35bece&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W08; Cw1_ W10; Cw1_W20

CwC1_U07 ; CwC1_U15

CwC1_K01 ; CwC1_K02; CwC1_K03 CwC1_K04; CwC1_K06

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z sytuacją medialną w Afryce Subsaharyjskiej. W tym celu najpierw zostanie przedstawiony poziom rozwoju Afryki na tle innych regionów, a następnie sytuacja językowa w tej części świata. Zostanie przybliżona polityka językowa krajów afrykańskich, w tym pozycja języków afrykańskich i europejskich. Następnie zostanie krótko przedstawiony wizerunek Afryki w polskich mediach. Ostatnim poruszonym zagadnieniem będzie dostęp do Internetu w Afrykańskich szkołach.

Pełny opis:

Nowe media w Afryce

1. Poziom rozwoju Afryki na tle innych regionów

- dostęp do Internetu w Afryce

2. Język mediów – język polityki, kultury i sztuki;

3. Wizerunek Afryki w mediach;

- Afryka w polskich mediach – raport

4. Internet w edukacji szkolnej – dostęp do Internetu, korzystanie z nowych technologii w afrykańskich szkołach;

Zaliczenie:

- obecność i aktywność na zajęciach;

- praca zaliczeniowa odnośnie wybranego kraju afrykańskiego;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student zna i rozumie:

CwC1_W08 - procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego

Cw1_ W10 - podstawy socjologii nowych mediów

Cw1_W20 - socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania edukacji w sieci;

student potrafi

CwC1_U07 - wykorzystywać określone metody i narzędzia do dokonywania

analiz/badań socjologicznych

CwC1_U15 -przygotowywać prace pisemnych w języku polskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

student jest gotów do

CwC1_K01 ; CwC1_K02; CwC1_K03 CwC1_K04; CwC1_K06 - uczenia się przez całe życie, współdziałania w grupie, określania priorytetów służących realizacji zadań, działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;

Opis ECTS

- udział w zajęciach - 15 godzin

- przygotowanie do zajęć/przygotowanie tekstu/praca na platformie - 15 godz.

- napisanie pracy zaliczeniowej - 15 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki ZALICZENIA przedmiotu

- praca pisemna na zaliczenie konwersatorium

- obecność i aktywność na zajęciach (praca w grupach);

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.