Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie w bankowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-NTwB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie w bankowości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20906
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Nowoczesne technologie w bankowości

Pełny opis:

Nowoczesne technologie w bankowości

Literatura:

1. Gospodarowicz A., Bankowość elektroniczna - istota i innowacje, C.H.Beck, Warszawa 2018.

2. Zalewska-Bochenko, A., Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój usług bankowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, Nr 488, s. 274-283

3. Iot w polskiej gospodarce, Raport Grupy roboczej ds. Internetu Rzeczy, Ministerstwa Cyfryzacji, 2019

4. Hajduk-Stelmachowicz M., Iwan K., „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w obszarze bankowości elektronicznej wobec zjawiska cyberprzestępczości – aspekt indywidualny”, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 49 (2018) s. 489-499

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wymienia zastosowania wybranych technologii w bankowości i identyfikuje zagrożenia z nimi związane

Metody i kryteria oceniania:

metoda projektów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kulpa
Prowadzący grup: Tomasz Kulpa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20906
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nowoczesne technologie w bankowości

Pełny opis:

Nowoczesne technologie w bankowości

Literatura:

1. Gospodarowicz A., Bankowość elektroniczna - istota i innowacje, C.H.Beck, Warszawa 2018.

2. Zalewska-Bochenko, A., Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój usług bankowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, Nr 488, s. 274-283

3. Iot w polskiej gospodarce, Raport Grupy roboczej ds. Internetu Rzeczy, Ministerstwa Cyfryzacji, 2019

4. Hajduk-Stelmachowicz M., Iwan K., „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w obszarze bankowości elektronicznej wobec zjawiska cyberprzestępczości – aspekt indywidualny”, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 49 (2018) s. 489-499

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)