Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie w społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-CWC-N-1-PAwS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie w społeczeństwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CwC1_W06


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa autorskiego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Podmiot i przedmiot praw autorskich

2. Źródła prawa

3. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne

4. Prawa majątkowe i osobiste

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

6. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

7. Ochrona baz danych

8. Funkcjonowanie w społeczeństwie a prawo autorskie

9. Egzamin

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin aktualne wydanie

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa aktualne wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

- student wymienia i opisuje pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

- student rozróżnia i objaśnia źródła prawa własności intelektualnej

- student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa własności intelektualnej

- student opisuje instrumenty ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student objaśnia instytucje i ochronę prawa autorskiego

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15h

Lektura literatury: 45h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h / 25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe,

praca pisemna, sprawdziany pisemne, odpowiedź ustna na zakończenie.

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

- student nie zna pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student nie rozróżnia i nie potrafi objaśnić źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student nie zna definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

-student nie zna instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student nie potrafi scharakteryzować na czym polega instytucja i ochrona własności przemysłowej

na ocenę 3:

- student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 4:

- student posiada dobrą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student posiada dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student posiada dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 5:

- student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

-student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa autorskiego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Podmiot i przedmiot praw autorskich

2. Źródła prawa

3. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne

4. Prawa majątkowe i osobiste

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

6. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

7. Ochrona baz danych

8. Funkcjonowanie w społeczeństwie a prawo autorskie

9. Egzamin

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza

Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin 2007

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa 2016

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20827
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa autorskiego.

Kod zespołu Moodle: 7oxcs3m

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Podmiot i przedmiot praw autorskich

2. Źródła prawa

3. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne

4. Prawa majątkowe i osobiste

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

6. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

7. Ochrona baz danych

8. Funkcjonowanie w społeczeństwie a prawo autorskie

9. Egzamin

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza

Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin aktualne wydanie

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa aktualne wydanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.