Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-AŁ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02

PR_W03

PR_W04

PR_W06

PR_W07

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U07

PR_U09


AD1_W04

AD1_W06

AD1_W07

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U04

AD1_U05

Skrócony opis:

Dostarczenie wiedzy na temat znaczenia regionu Ameryki Łacińskiej (w tym historii, zwłaszcza okresu kolonialnego).

Wyposażenie w wiedzę dotyczącą podstawowego słownictwa i elementów charakterystycznych dla regionu z zakresu historii, prawa i kultury.

Uświadomienie roli oraz znaczenia regionu Ameryka Łacińska w odniesieniu do prawa międzynarodowego i współczesnych relacji międzynarodowych.

Pełny opis:

Źródła, pochodzenie: nazewnictwo, wielkie cywilizacje

Konkwista, społeczeństwo kolonialne

Zależności i niezależności, konflikty zbrojne

Idee, sztuka, kultura popularna

Zmiany społeczne i rewolucje

Dyktatury i represje

Ameryka Łacińska a USA

Demokracja i nowe rządy

Konstytucje i procesy legislacyjne

Projekty integracyjne

Ekonomia latynoamerykańska

Ameryka Łacińska a Unia Europejska

Literatura:

Literatura podstawowa (1. Latoszek E., Proczek M. (red.), Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2012; 2. Gawrycki M.F., Miejsce i rola Ameryki Łacińskiej we współczesnym świecie, w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 2006)

Literatura uzupełniająca (1. Krzywicka K., Ameryka Łacińska u progu trzeciego stulecia niepodległości. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, w: K. Krzywicka (red.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012; 2. Krzywicka K., Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w: I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (red.), Regiony w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 209-236; 3. Drgas M., Knopek J., Ratke-Majewska A., Polska - Ameryka Łacińska : historia, polityka, gospodarka, kultura, Toruń 2014. – wybór; 4. Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007. – wybór; 5. Kłosiński K.A., Czarnacki M., Ameryka Łacińska - w poszukiwaniu konsensusu, Lublin 2013. – wybór)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu historii, kultury i integracji państw latynoamerykańskich

EK2: rozróżnia i charakteryzuje poszczególne państwa w Ameryce Łacińskiej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ich systemów prawnych

EK3: zna sytuację polityczną wybranych państw latynoamerykańskich

EK4: prezentuje powiązanie państw latynoamerykańskich z państwami w innych regionach świata (Azja, Europa, Afryka)

EK5: wie, jakie znaczenie w prawie i polityce międzynarodowej odgrywają państwa regionu Ameryki Łacińskiej

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Czytanie zadanej literatury: 30 h

Opracowywanie samodzielne materiałów: 10 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS: 100 h/25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.