Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Artificial Intelligence - legal and ethical aspects

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-AILEA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Artificial Intelligence - legal and ethical aspects
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on selected aspects of the development and implementation of artificial intelligence. In particular, the course will mainly examine the legislative process concerning artificial intelligence at EU level (proposal for Artificial Intelligence Act), but examples from other parts of the world will also be discussed where relevant.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on selected aspects of the development and implementation of artificial intelligence. In particular, the course will mainly examine the legislative process concerning artificial intelligence at EU level (proposal for Artificial Intelligence Act), but examples from other parts of the world will also be discussed where relevant.

Indicative topics:

Introduction to machine learning and artificial intelligence (A)I

From ethics to the legal regulation of AI

GDPR and AI

EU policy on AI

Proposal for Artificial Intelligence Act

Transparency and explainability of algorithms

Artificial intelligence and discrimination

AI and Democracy

Oversight model

Examples of artificial intelligence applications: -

AI and Predictive Policing

AI and justice

AI and work

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drobek
Prowadzący grup: Piotr Drobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)