Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja amerykańska II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-MON-PO-H-CA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja amerykańska II
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W01 SM2_W12

Skrócony opis:

Wykład obejmuje kurs historii Stanów Zjednoczonych od czasu Wojny Secesyjnej do współczesności, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak kultura, gospodarka, polityka zagraniczna, życie codzienne itd.

Pełny opis:

Wykład ma charakter ogólnouniwersytecki nie tylko ze względu na jego dostępność dla studentów, ale przede wszystkim ze względu na swój interdyscyplinarny charakter. Realizując podejście chronologiczne, wykład ukazuje rozwój poszczególnych elementów cywilizacji amerykańskiej oraz sposób, w jaki wpływały one na siebie.

Wszystkie te elementy są merytorycza kontynuacją wykładu z poprzedniego semestru, gdy zakres chronologiczny wykładu obejmował lata do Wojny Secesyjnej.

Wykład bedzie uzupełniany szerokim materiałem ikonograficznym.

Literatura:

Zbigniew Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej t.III: Era konsolidacji

Zbigniew Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej, t. IV: Era konfrontacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym:

- relację między stosunkami międzynarodowymi a naukami ekonomicznymi/prawnymi/społecznymi

- poglądy na temat procesów zmian w stosunkach międzynarodowych. W szczególności ma pogłębioną wiedzę o polityce zagranicznej wybranych państw oraz o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian także w ujęciu historycznym

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mogą uzyskać zaliczenie przedmiotu na dostatecznie na podstawie obecności o ile łączna liczba nieobecności z jakiejkolwiek przyczyny nie przekroczy 3 (trzech). Osoby, które chcą uzyskać wyższe oceny lub które przekroczą dopuszczalny limit nieobecności zdają egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.