Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice. Prywatność i autonomia informacyjna a dane osobowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-P-ODIN-ODO1b
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice. Prywatność i autonomia informacyjna a dane osobowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice.

Prywatność i autonomia informacyjna a dane osobowe

Struktura regulacji ochrony danych osobowych i siatki terminologicznej [Rozporządzenie PEiR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ustawa z dnia 21.02.2019 tzw. przepisy sektorowe.]

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia: prawo, dane, informacja, jawność, tajemnice.

Prywatność i autonomia informacyjna a dane osobowe

Struktura regulacji ochrony danych osobowych i siatki terminologicznej [Rozporządzenie PEiR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Ustawa z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ustawa z dnia 21.02.2019 tzw. przepisy sektorowe.]

Literatura:

G. Szpor. Jawność i jej ograniczenia T. 1 Idee i pojęcia. Warszawa 2016

G. Szpor i A. Gryszczyńska [red.]. Leksykon tajemnic. Warszawa 2016 G. Szpor i K. Czaplicki [red.] Internet. Przetwarzanie danych osobowych], Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ODOIN_W01 ODOIN_W14 ODOIN_U01

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)