Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przesłanki przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO i ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-P-ODIN-ODO31b
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przesłanki przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO i ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

1. Zakres podmiotowo - przedmiotowy stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości

2. Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych

Pełny opis:

1. Zakres podmiotowo - przedmiotowy stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości

2. Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych

Literatura:

Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, red. A Grzelak, Warszawa 2019

Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, red. A. Grzelak, Warszawa 2019

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)