Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaliczenie końcowe - egzamin Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-P-ODINe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaliczenie końcowe - egzamin Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kp_W01, Kp_W02, Kp_W03, Kp_W04, Kp_W05, Kp_W06, Kp_W07, Kp_W08, Kp_W09, Kp_W10, Kp_W11, Kp_W12, Kp_W13, Kp_W14, Kp_W15, Kp_W16

Kp_U01, Kp_602, Kp_U03, Kp_U04, Kp_U05, Kp_U06, Kp_U07, Kp_U08, Kp_U09, Kp_U10, Kp_U11, Kp_U12

Kp_K01, Kp_K02, Kp_K03, Kp_K04, Kp_K05, Kp_K06

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Posiada wiedzę na temat ochrony danych osobowych w prawie polskim i unijnym, w tym przyjętych w ustawie o ochronie danych osobowych definicjach podstawowych pojęć z tej dziedziny.

EK2. Orientuje się w kwestiach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

EK3. Posiada wiedzę na temat dostępu do informacji publicznej

EK4 Posiada wiedzę na temat tajemnic prawem chronionych

EK5 Potrafi samodzielnie interpretować przepisy ustawy odo i inf. niejawnych, posiłkując się orzecznictwem TK, sądów administracyjnych i powszechnych.

EK6 Potrafi rozstrzygać problemy praktyczne, wynikające ze stosowania przepisów ww. ustaw, także w sytuacji kolizji norm prawnych.

EK7 Jest przygotowany do samodzielnego stosowania przepisów ww. ustaw w praktyce.

EK8 Jest przygotowany do pracy w grupie, złożonej z przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

ECTS 64

170h udział w zajęciach

520h przygotowanie do egzaminu

580h lektura literatury

330h przygotowanie do zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)