Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poland before the Court of Justice of the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-CJEU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poland before the Court of Justice of the European Union
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course it to discuss selected cases settled by the Court of Justice of the EU, in which Poland took part as an applicant or a defendant. Additionally, preliminary rulings in response to requests submitted by Polish courts can be considered. The list of judgements shall be proposed by the tutor, having regard to their importance and topicality. It is susceptible to be modified according to students’ interests and current events.

Literatura: (tylko po angielsku)

Treaty on the European Union

Treaty on the Functioning of the European Union

Case-law available at:

www.eurlex.eu

www.curia.eu

Any up-to-date manual on judicial protection in the EU.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)