Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Constitutional Review in Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-CRiP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Constitutional Review in Poland
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02


PR_W03


PR_W04


PR_W06


PR_W07


PR_U01


PR_U02


PR_U07


PR_U09

Skrócony opis:

Główną treścią wykładu jest przedstawienie kompetencji, sposobu funkcjonowania i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Autor naświetla genezę sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. Przedmiotem wykładu jest także status prawny sędziego konstytucyjnego, formy kontroli rodzaje wyroków wydawanych przez Trybunał. Ponadto autor przedstawia szczegółowo skargę konstytucyjną, traktując ją jako przykład funkcjonowania konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Pełny opis:

Zakres tematów:

The origins of the constitutional judiciary in Poland;

The powers of the Constitutional Tribunal under the laws of 2015-2017;

Constitutional law concerning the status of judges;

Constitutional complaint;

Crisis of the constitutional judiciary in Poland.

Literatura:

będzie podawana na bieżąco podczas zajęć

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: zna definicje pojęć związanych z sądownictwem konstytucyjnym w języku angielskim. Tworzy definicje po angielsku

EK2: wymienia i charakteryzuje reguły związane z sądownictwem konstytucyjnym wynikające z przepisów prawnych, orzecznictwa i doktryny prawnej

EK3: rozwiązuje problemy związane z sądownictwem konstytucyjnym

EK4: przygotowuje wypowiedź dotyczącą funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego w praktyce

EK5: dyskutuje i podaje w języku angielskim argumentacje dotyczące kwestii związanych z sądownictwem konstytucyjnym w oparciu o przepisy, orzecznictwo i doktrynę

EK6: uczestniczy w debacie dotyczącej konstytucyjności przepisów prawnych

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie ciągłe, obserwacja zachowań, aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w postaci testu na ocenę dostateczną, egzamin ustny na ocenę wyższą niż dostateczna pod warunkiem odpowiedniej frekwencji na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Główną treścią wykładu jest przedstawienie kompetencji, sposobu funkcjonowania i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Autor naświetla genezę sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. Przedmiotem wykładu jest także status prawny sędziego konstytucyjnego, formy kontroli rodzaje wyroków wydawanych przez Trybunał. Ponadto autor przedstawia szczegółowo skargę konstytucyjną, traktując ją jako przykład funkcjonowania konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Pełny opis:

Zakres tematów:

The origins of the constitutional judiciary in Poland;

The powers of the Constitutional Tribunal under the laws of 2015-2017;

Constitutional law concerning the status of judges;

Constitutional complaint;

Crisis of the constitutional judiciary in Poland.

Literatura:

będzie podawana na bieżąco podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Główną treścią wykładu jest przedstawienie kompetencji, sposobu funkcjonowania i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Autor naświetla genezę sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. Przedmiotem wykładu jest także status prawny sędziego konstytucyjnego, formy kontroli rodzaje wyroków wydawanych przez Trybunał. Ponadto autor przedstawia szczegółowo skargę konstytucyjną, traktując ją jako przykład funkcjonowania konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Pełny opis:

Zakres tematów:

The origins of the constitutional judiciary in Poland;

The powers of the Constitutional Tribunal under the laws of 2015-2017;

Constitutional law concerning the status of judges;

Constitutional complaint;

Crisis of the constitutional judiciary in Poland.

Literatura:

będzie podawana na bieżąco podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Granat
Prowadzący grup: Mirosław Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Główną treścią wykładu jest przedstawienie kompetencji, sposobu funkcjonowania i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Autor naświetla genezę sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. Przedmiotem wykładu jest także status prawny sędziego konstytucyjnego, formy kontroli rodzaje wyroków wydawanych przez Trybunał. Ponadto autor przedstawia szczegółowo skargę konstytucyjną, traktując ją jako przykład funkcjonowania konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Pełny opis:

Zakres tematów:

The origins of the constitutional judiciary in Poland;

The powers of the Constitutional Tribunal under the laws of 2015-2017;

Constitutional law concerning the status of judges;

Constitutional complaint;

Crisis of the constitutional judiciary in Poland.

Literatura:

będzie podawana na bieżąco podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.