Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-Eb Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-biznes
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W04

PR_W05

PR_W07

PR_W09

PR_W11

PR_W12

PR_U02

PR_U03

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi omówienie najważniejszych - prawnych i ekonomicznych - aspektów prowadzenia działalności biznesowej w obliczu zachodzących procesów cyfryzacji gospodarki.

Pełny opis:

1. Czwarta rewolucja przemysłowa i powstanie społeczeństwa informacyjnego.

2. Rynek cyfrowy, m.in. strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego.

3. Komercyjne wykorzystanie danych osobowych, reguły wprowadzone przez Rozporządzenie RODO.

4. Handel elektroniczny, usługi społeczeństwa informacyjnego.

5. Prawne aspekty kontraktowania w Internecie.

6. Ochrona konsumenta i konkurencji w cyberprzestrzeni.

7. Pojęcie dobra cyfrowego i ochrona prawnoautorska w sieci Internet.

8. Rola informacji w kontekście e-biznesu.

9. Bankowość i pieniądz elektroniczny, kryptowaluty, blockchain.

10. Modele e-biznesu, w tym pojęcie gospodarki współdzielenia.

Literatura:

Literatura pomocnicza i uzupełniająca:

P. Polański, Europejskie prawo handlu elektronicznego, C.H. Beck, 2014

P. Podrecki, Prawo Internetu, LexisNexis, 2007

M. Chudzik, Prawo handlu elektronicznego, Branta, 2005

M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN, 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Zna najważniejsze procesy zachodzące we współczesnej gospodarczej cyfrowej.

EK2 Zna prawne i ekonomiczne wyzywania dla prowadzenia działalności biznesowej w gospodarce cyfrowej.

EK3 Wskazuje możliwości zastosowania odpowiednich rozwiązań prawnych w kontekście problematyki prowadzenia działalności gospodarczej w sieci Internet.

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające:

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Sposób oceny: egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.