Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to IP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-ItoIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to IP
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Konwersatorium z zakresu nauk prawnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_W03, PR_W04, PR_W06, PR_W07, PR_U01, PR_U02, PR_U07

PR_U09

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to acquire systematic knowledge in the field of intellectual property law.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The thematic scope includes:

1. The concept of intellectual property

2. Sources of intellectual property rights

3. International agreements in the field of intellectual property

4. Division into copyright law and related rights, industrial property law, in relation to competition law

5. Scope of copyright law

6. Exploitation rights and personal rights

7. Basic information about copyright contracts

8. Basic information on related rights

9. Database protection

10. Unfair competition and competition laws

11. Trademarks, subject of protection and entities authorized to

reporting

12. The concept of an invention and a patent, entities entitled to apply

invention for protection; European patent

13. Basic information on registration and protection of inventions

14. Exam

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Basic literature:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, current edition

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin, current edition

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa, current edition

E.Nowińska, U.Promińska, K.Szczepanowska- Kozłowska, „Prawo własności przemysłowej”, LexisNexis, Warszawa, current edition

2. Supplementary literature:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa, current edition

M. du Vall "Prawo patentowe", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, current edition

M. Świerczyński, rozdz. 5 i 6 ("Własność przemysłowa", "Ochrona Baz danych", "Zwalczanie nieuczciwej konkurencji"), w: Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla wyższych uczelni, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa, current edition

wyd. 1, 2016 wyd. 2, 2019 wyd. 3. s. 79 – 102 ze zm

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

EK1 student lists and describes concepts in the field of intellectual property law

EK2 student distinguishes and explains the sources of intellectual property and industrial property rights

EK3 student defines and presents the characteristics of the institution of intellectual property law

EK4 student describes instruments for the protection of intellectual property and industrial property

EK5 student explains the institutions and protection of industrial property

ECTS description:

Participation in the lecture: 15 h

Literature reading: 5 h

Preparation for the exam: 5 h

Total hours: 25 hours

Number of ECTS: 25 h = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Exam on the Moodle platform.

Classes are held on MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(tylko po angielsku) EK1 student lists and describes concepts in the field of intellectual property law

EK2 student distinguishes and explains the sources of intellectual property and industrial property rights

EK3 student defines and presents the characteristics of the institution of intellectual property law

EK4 student describes instruments for the protection of intellectual property and industrial property

EK5 student explains the institutions and protection of industrial property


ECTS description:

Participation in the lecture: 15 h

Literature reading: 5 h

Preparation for the exam: 5 h

Total hours: 25 hours

Number of ECTS: 25 h = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to acquire systematic knowledge in the field of intellectual property law.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The thematic scope includes:

1. The concept of intellectual property

2. Sources of intellectual property rights

3. International agreements in the field of intellectual property

4. Division into copyright law and related rights, industrial property law, in relation to competition law

5. Scope of copyright law

6. Exploitation rights and personal rights

7. Basic information about copyright contracts

8. Basic information on related rights

9. Database protection

10. Unfair competition and competition laws

11. Trademarks, subject of protection and entities authorized to

reporting

12. The concept of an invention and a patent, entities entitled to apply

invention for protection; European patent

13. Basic information on registration and protection of inventions

14. Exam

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Basic literature:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, current edition

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin, current edition

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa, current edition

E.Nowińska, U.Promińska, K.Szczepanowska- Kozłowska, „Prawo własności przemysłowej”, LexisNexis, Warszawa, current edition

2. Supplementary literature:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa, current edition

M. du Vall "Prawo patentowe", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, current edition

M. Świerczyński, rozdz. 5 i 6 ("Własność przemysłowa", "Ochrona Baz danych", "Zwalczanie nieuczciwej konkurencji"), w: Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla wyższych uczelni, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa, current edition

wyd. 1, 2016 wyd. 2, 2019 wyd. 3. s. 79 – 102 ze zm

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)