Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychology and Victimology in comparative criminal procedure

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-PaV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychology and Victimology in comparative criminal procedure
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDwiEZviXXvNTSImbfPCGXne8QB_c5uMP8KOOYXQWZ701%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe549cbe-a50c-48f6-9d42-19ed9606770e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U10

Skrócony opis:

Wykład omawia zastosowanie psychologii kryminalnej oraz wiktymologii przy wybranych przestępstwach w Polsce, Europie i USA

Pełny opis:

1. Applying psychology to criminal justice, explaining criminal behaviour, criminal profiling, the use of Leary’s interpersonal grid

2. Victimology from a comparative perspective

3. The perpetrator and the victim in cases of art theft and other crimes against property; stalking; sexual violence and Internet love scams

4. Class, age, gender, race and crime in Europe and in the US. Perspectives across time and place

5. Psycho-geographical profiling in cases of serial murders

6. Mental illness and crime: Risk, context and social control

7. Victims of hate crimes and terrorism in the modern world

8. Rehabilitation and reintegration. Criminal justice system responses to victimization

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Petherick, G. Sinnamon - The Psychology of Criminal and Antisocial Behavior: Victim and Offenders Perspectives, Elsevier 2017

2. L. E. Daigle – Victimology. The Essentials, SAGE 2017

Literatura uzupełniająca:

1. B. Hołyst – Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2018

2. E.A. Fattah - Understanding criminal victimization: an introduction to theoretical victimology, Scarborough 1991

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U10 Student potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w tematyce związanej z psychologią kryminalną i wiktymologią

Opis ECTS (4):

15h uczestnictwo w wykładzie

35h samodzielna analiza materiałów źródłowych

20h samodzielna analiza materiałów filmowych

20h samodzielna nauka fachowego słownictwa w jęz. angielskim

10h konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Dydaktyka:

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (wykłady video, dyskusje, debaty na platformie Teams, materiały video na platformie Netflix i YouTube, artykuły do przeczytania, prace pisemne).

Ocena:

Ocenianie i feedback na podstawie średniej ważonej z cotygodniowych zadań, esejów, quizów, recenzji, analiz i innych wypowiedzi pisemnych na podstawie przerobionych materiałów audiowizualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rau
Prowadzący grup: Marcin Rau
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDwiEZviXXvNTSImbfPCGXne8QB_c5uMP8KOOYXQWZ701%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe549cbe-a50c-48f6-9d42-19ed9606770e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)