Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-POS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W05

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09

PR_U06Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska.

Pełny opis:

Założenia i cele (ogólne):

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami, pojęciami i instytucjami prawa ochrony środowiska.

Założenia i cele (szczegółowe):

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć:

1. Środowisko jako przedmiot prawnej ochrony

2. Źródła prawa ochrony środowiska

3. Funkcje oraz zasady prawa ochrony środowiska

4. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

5. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

6. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i procesie budowlanym

7. Ochrona zasobów środowiska. Ochrona powietrza

8. Ochrona przed hałasem

9. Pozwolenia emisyjne

10. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

11. Zgłoszenie instalacji

12. Środki finansowo – prawne ochrony środowiska

13. Odpowiedzialność w ochronie środowiska (odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność administracyjna)

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1) B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2015

2) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

PR_W01, PR_W02: zna i rozumie charakter i znaczenie prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

PR_W04, PR_W06: zna i rozumie konstrukcję instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsce na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

PR_W05: zna i rozumie system, sposób działania i kompetencje organów ochrony środowiska w Polsce oraz umie określać wzajemne relacje między nimi

PR_W06, PR_W07, PR_W08, PR_W09: zna i rozumie uwarunkowania prawne i faktyczne tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

PR_U06: potrafi dobierać odpowiednie procedury do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

Udział w wykładzie: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 50/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia:

egzamin pisemny/test

PR_W01, PR_W02:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu zna i rozumie charakter i znaczenie prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie prawa ochrony środowiska i jego źródeł na tle innych dziedzin regulacji prawnej oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla tego prawa

PR_W04, PR_W06:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie konstrukcji instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsca na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu zna i rozumie konstrukcję instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsce na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie konstrukcję instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsce na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie konstrukcję instytucji i stosunków prawnych prawa ochrony środowiska oraz ich miejsce na tle odpowiednich konstrukcji innych gałęzi prawa

PR_W05:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie systemu, sposobu działania i kompetencji organów ochrony środowiska w Polsce oraz nie umie określać wzajemnych relacji między nimi

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu zna i rozumie system, sposób działania i kompetencje organów ochrony środowiska w Polsce oraz umie określać wzajemne relacje między nimi

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie system, sposób działania i kompetencje organów ochrony środowiska w Polsce oraz umie określać wzajemne relacje między nimi

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie system, sposób działania i kompetencje organów ochrony środowiska w Polsce oraz umie określać wzajemne relacje między nimi

PR_W06, PR_W07, PR_W08, PR_W09:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie uwarunkowań prawnych i faktycznych tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu zna i rozumie uwarunkowania prawne i faktyczne tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie uwarunkowania prawne i faktyczne tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie uwarunkowania prawne i faktyczne tworzenia i stosowania prawa ochrony środowiska jako instrumentu osiągania określonych wartości

PR_U06:

na ocenę 2: nie potrafi dobierać odpowiednich procedur do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

na ocenę 3, 3,5: w podstawowym stopniu potrafi dobierać odpowiednie procedury do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

na ocenę 4, 4,5: dobrze potrafi dobierać odpowiednie procedury do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

na ocenę 5: bardzo dobrze potrafi dobierać odpowiednie procedury do rozstrzygania spraw z zakresu ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1) B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa

2) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, Warszawa

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1) B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa

2) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, Warszawa

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.