Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-Pwy Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W02

PR_W04

PR_W05

PR_W06

PR_W07


Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących unormowań polskiego prawa wyznaniowego oraz przedstawienie podstawowych problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z wolnością religijną jednostki oraz sytuację prawną grup religijnych.

Pełny opis:

Modelowe współczesne prawnoustrojowe konstrukcje relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi; podstawy prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej; status prawny jednostki w zakresie wolności sumienia i religii na gruncie unormowań polskiego prawa państwowego; charakterystyka instytucji wolności sumienia i wyznania (wolności sumienia i religii) w świetle regulacji prawa międzynarodowego; charakterystyka ogólna statusu i podstaw prawnych działalności kościołów i związków wyznaniowych w Polsce; sytuacja prawna Kościoła Katolickiego i innych wybranych kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej; administracja wyznaniowa w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008; 2. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2012)

Literatura uzupełniająca (1. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010; 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.))

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

EK7: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60 h/30 = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a39b4ecdffecf4537afa04224718ba93a%40thread.tacv2/conversations?groupId=daa763fe-c8ba-4cfa-a509-d17ed78afaaf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, części ogólnej prawa cywilnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aky7YogZSfO9uxFCRdjbMfZKTFcZes5IQOqDSVdw_oHA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f0f4011-30d5-42d8-b0f2-d07e8bcae731&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, części ogólnej prawa cywilnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.