Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-4PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie Prawa
Strona przedmiotu: http://wpia.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U02;

PR_U07;

PR_U08;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K02;

PR_K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Sporządzenie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty prawo finansowe, ekonomia, uczestnictwo w programie Business Law

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Przygotowanie do poprawnego sporządzenia pracy dyplomowej

Metody oceny: Weryfikacja projektu pracy dyplomowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2011.

Z. Ofiarski, Prawo finansowe, Warszawa 2010.

P. Antas, Prawo finansowe, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2011.

R. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2012.

R. Oktaba, Prawo celne, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Definiuje i wskazuje najważniejsze kategorie z zakresu finansów publicznych.

EK2 Wyjaśnia pojęcia związane długiem publicznym i deficytem budżetowym.

EK3 Charakteryzuje zróżnicowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

EK4 Klasyfikuje obowiązujące kategorie podatków.

EK5 Analizuje ustawy podatkowe.

EK6 Posługuje się aktami prawnopodatkowymi i prawnocelnymi w symulacji postępowania podatkowego i celnego.

EK7 Dyskutuje na temat prawa bankowego publicznego i prywatnego.

EK8 Ma świadomość rozległości prawa finansowego.

EK9 Analiza orzecznictwa w zakresie prawa rynku finansowego za rok 2019

Opis ECTS

Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w seminarium 60

Przygotowanie do seminarium 15

Konsultacje 5

Przygotowanie do zaliczenia 10

Suma godzin 90

Liczba ECTS 90 godz./ 30(25) godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna: zajęcia w ramach zdalnego nauczania. Narzędzie: Microsoft Teams (kod wysłany do studentów e-mailem na początku semestru)

Metody podające:

Wykład konwersatoryjny –

Wykładu problemowego –

EK1 Student Definiuje i wskazuje najważniejsze kategorie z zakresu finansów publicznych, efekt ten osiągany jest metodą wykładu problemowego a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem.

EK2 Student Wyjaśnia pojęcia związane długiem publicznym i deficytem budżetowym, efekt ten osiągany jest metodą wykładu problemowego a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem.

EK3 Student Charakteryzuje zróżnicowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, efekt ten osiągany jest metodą wykładu problemowego a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem.

EK9 Student potrafi scharakteryzować i poddaje analizie orzecznictwo w zakresie prawa rynku finansowego za rok 2019, a efekt ten osiągany jest metodą wykładu problemowego a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem

Metody poszukujące:

Sytuacyjna –

Giełda pomysłów –

Studium przypadku –

Seminaryjna –

EK4 Student Klasyfikuje obowiązujące kategorie podatków, efekt ten osiągany jest metodą sytuacyjną a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem.

EK5 Student Analizuje ustawy podatkowe, efekt ten osiągany jest metodą studium przypadku a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem.

EK7 Student Dyskutuje na temat prawa bankowego publicznego i prywatnego, efekt ten osiągany jest metodą seminarium a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem.

Eksponująca:

Symulacyjna –

EK6 Student Posługuje się aktami prawnopodatkowymi i prawnocelnymi w symulacji postępowania podatkowego i celnego, efekt ten osiągany jest metodą symulacji a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem.

EK8 Student ma świadomość rozległości prawa finansowego, efekt ten osiągany jest metodą symulacji a weryfikowany ocenianiem ciągłym i ustnym egzaminem.

Weryfikacja efektów kształcenia:

Ocenianie ciągłe – np. analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Egzamin w formie zdalnej – np. wyjaśnienie istoty poszczególnych podatków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)