Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-U2-Zp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W06

PR_W09

PR_U03

PR_U08

PR_K03

PR_K05

Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie studentów z problematyką zamówień publicznych - zrozumienie celu regulacji oraz podstawowych zasad jej funkcjonowania.

Pełny opis:

Zamówienia publiczne - źródła prawa.

Zasady udzielania zamówień publicznych (m.in. równości przedsiębiorców, jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji).

Podmioty uczestniczące w realizacji zamówień publicznych.

Sposób przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – ćwiczenia praktyczne - przygotowanie SIWZ przez studentów.

Charakterystyka poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna.

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Umowa o zamówienia publiczne – analiza wzorów umów.

Zasady postepowania odwoławczego.

Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Literatura:

1. J.E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, Opublikowano: WKP 2018.

2. J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko, Prawo zamówień publicznych w praktyce, WKP 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W06 - ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna

technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

PR_W09 - ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym.

PR_U03 - posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych

prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn

i przebiegu zjawisk społecznych.

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu

stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie

studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi.

PR_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych,

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

PR_K05 - prawidłowo łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością i przedsiębiorczością.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa testy - test początkowy sprawdzający wstępnie wiedzę studentów oraz test końcowy wskazujący pogłębienie wiedzy studentów z zakresu zamówień publicznych.

W ramach zajęć sporządzenie SIWZ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.