Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-WdMBNauk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metodologii badań naukowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR-W13

PR_U07

PR_U11

Skrócony opis:

Przedmiot ma służyć przekazaniu podstawowych informacji dotyczących metod i zasad prowadzenia badań naukowych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Metodologia jako nauka.

3. Rodzaje tekstów naukowych.

4. Etapy pracy badawczej.

5. Warsztat naukowy badacza.

6. Metody naukowe.

7. Zasady rzetelności naukowej.

8. Podsumowanie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student posiada wiedzę na temat formułowania problemu badawczego

EK2: Student posiada wiedzę na temat planowania badań naukowych oraz korzystania we własnych badaniach z dorobku innych autorów

EK3:Student posiada umiejętność zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

EK4: Student zna i stosuje podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

Liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Na ocenę 2

EK1: Student nie posiada wiedzy na temat formułowania problemu badawczego

EK2: Student nie posiada wiedzy na temat planowania badań naukowych oraz korzystania we własnych badaniach z dorobku innych autorów

EK3:Student nie posiada umiejętności zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

EK4: Student nie zna i nie stosuje podstawowych norm prawa własności intelektualnej oraz zasad etycznych obowiązujących w trakcie prowadzenia badań naukowych

Na ocenę 3

EK1: Student posiada podstawową wiedzę na temat formułowania problemu badawczego

EK2: Student posiada podstawową wiedzę na temat planowania badań naukowych oraz korzystania we własnych badaniach z dorobku innych autorów

EK3:Student posiada podstawową umiejętność zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

EK4: Student zna i stosuje podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

Na ocenę 4

EK1: Student posiada szeroką wiedzę na temat formułowania problemu badawczego

EK2: Student posiada szeroką wiedzę na temat planowania badań naukowych oraz korzystania we własnych badaniach z dorobku innych autorów

EK3:Student posiada w znacznym stopniu umiejętność zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

EK4: Student dobrze zna i stosuje podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

Na ocenę 5

EK1: Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat formułowania problemu badawczego

EK2: Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat planowania badań naukowych oraz korzystania we własnych badaniach z dorobku innych autorów

EK3:Student posiada umiejętność samodzielnego zbierania i opracowywania informacji uzyskanych z tekstów źródłowych i opracowań naukowych do wykorzystania we własnych badaniach

EK4: Student bardzo dobrze zna i stosuje podstawowe normy prawa własności intelektualnej oraz zasady etyczne obowiązujące w trakcie prowadzenia badań naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)